На първото за 2017 година заседание Европейската централна банка запази без промяна основните лихвени проценти и досегашната си стимулираща парична политика, която претърпя корекции през декември.

ЕЦБ взе решение да остави без промяна основната лихва по операциите за рефинансиране (т.нар. "репо лихва") на ниво от 0,00%, депозитната си лихва на ниво от -0,4% и маргиналата заемна лихва на ниво от 0,25%.

В същото време Управителният съвет на банката продължава да очаква, че ключовите лихвени ставки ще останат в настоящите или в по-ниски нива за продължителен период и далеч след края на програмата за "количествени улеснения".

Относно провежданите нестандартни парични политики, ЕЦБ потвърди, че ще продължава да купува финансови активи (главно еврооблигации) за 80 млрд. евро месечно до края на март 2017 година и че от април има намерение да намали темпото на покупки до 60 млрд. евро до края на годината. Или дори след този срок, ако това е необходимо, и във всеки случай, докато Управителният съвет не види устойчив път на развитие на инфлацията, отговарящ на инфлационните цели на банката, информира bnr.bg.

От банката отбелязаха, че ако икономическите перспективи станат по-малко благоприятен, или ако финансовите условия станат несъвместими с по-нататъшния напредък към устойчиво подобрение на инфлацията, Управителният съвет е готов да увеличи програмата за "количествени улеснения" по отношение на нейния месечен размер и/или нейната продължителност.

Очаква се президентът на ЕЦБ - Марио Драги по късно днес да направи коментари относно причините за приетите днес решения на пресконференция . и относно позитивните сигнали в последно време за подобряване на икономическия растеж и за ускоряване на инфлацията в еврозоната към края на отминалата година.