Европейската централна банка (ЕЦБ) повиши днес основните си лихвени ставки с 25 базисни пункта, което не беше изненада. Банката заяви, че ще спре от юли реинвестирането на средства от падежиращите книжа от своята програма за закупуване на активи на стойност 3,2 трилиона евро.

Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение бяха повишени съответно до 3,75%, до 4,00% и до 3,25%, като решението влиза в сила от 10-и май 2023 г.

ЕЦБ вече повиши основните лихви с общо 375 базисни пункта от миналия юли насам - най-бързият в нейната история темп на затягане на лихвите, но все още са вероятни по-нататъшни действия, предвид нарастващия натиск върху заплатите и цените.

Виждането на ЕЦБ за основните лихви преди заседанието в началото на май

Виждането на ЕЦБ за основните лихви преди заседанието в началото на май

Мнението на Клаас Нот, член на Управителния съвет на ЕЦБ

Днешното по-слабо повишаване на основните лихви след три последователни затягания с по 50 базисни пункта идва само дни, след като банкови данни за еврозоната показаха най-големия спад в търсенето на заеми от повече от десетилетие. Това предполага, че предишните повишения на лихвите вече си "проправят път" в реалната икономика и че политиките на ЕЦБ ограничават растежа.

"Перспективата за нивото на инфлацията продължава да е твърде висока и за твърде продължително време. С оглед на все така силния инфлационен натиск, Управителният съвет на ЕЦБ взе решение да повиши с 25 базисни пункта трите основни лихвени процента на ЕЦБ.

Като цяло, постъпващата информация потвърждава оценката за средносрочната перспектива за инфлацията от предишното заседание на Управителния съвет. През последните месеци общата инфлация намаля, но базисният ценови натиск остава силен.

Централната банка на Австралия не последва политиката на Фед и ЕЦБ за вдигане на основните лихви

Тази голяма Централна банка не последва политиката на Фед и ЕЦБ за вдигане на основните лихви

Инфлацията в страната за февруари беше 6,8% на годишна база

Същевременно предишните повишения на лихвените проценти намират силно отражение в условията за финансиране и паричните условия в еврозоната, докато забавянето и силата на отражението им в реалната икономика остава несигурно", се посочва в изявлението на ЕЦБ след края на днешното й заседание.

"Бъдещите решения на Управителния съвет ще осигурят равнище на основните лихвени проценти, което е достатъчно рестриктивно, за да се постигне своевременно връщане на инфлацията към средносрочната цел от 2%. Те ще бъдат поддържани на това равнище толкова дълго, колкото е необходимо", посочват още ЕЦБ.

ЕЦБ с ново агресивно повишение на основните лихви, до 14-годишен връх

ЕЦБ с ново агресивно повишение на основните лихви, до 14-годишен връх

ЕЦБ не се повлия от критичното положение при втората по големина швейцарска банка