Европейската централна банка обяви днес, че повишава трите си основни лихви с нови 50 базисни пункта, тъй като "инфлацията ще остане твърде висока твърде дълго". Това е третото поредно увеличение на лихвите с по 0,50%, с което лихвите в еврозоната достигнаха най-високи нива от края на 2008 г. насам. Днешното поредно повишение на основните лихви е в съответствие с решимостта на ЕЦБ да осигури своевременно връщане на инфлацията към средносрочното целево равнище от 2%, посочва Европейската централна банка, съобщи БНР.

Лихвите по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение бяха повишени съответно до 3,5%, до 3,75% и до 3,00%, като решението влиза в сила от 22-ри март 2023 година.

Фед повиши лихвите, същият ход се очаква и от ЕЦБ

Фед повиши лихвите, същият ход се очаква и от ЕЦБ

Прогнозира се ЕЦБ да бъде по-умерена, но все пак да анонсира лихвено повишение от 50 базисни пункта

"Засилената несигурност потвърждава колко е важно бъдещите решения на Управителния съвет по паричната политика да се вземат въз основа на данните. Те ще се определят от оценката му на перспективата за инфлацията въз основа на постъпващите икономически и финансови данни, динамиката на основната инфлация и силата на трансмисионния механизъм на паричната политика", посочи след края на заседанието си ЕЦБ.

Относно "турбуленциите" в глобалния банков сектор през последните дни, ЕЦБ подчертава, че наблюдава внимателно сегашното напрежение на финансовите пазари и има готовност да реагира, както е необходимо, за да запази ценовата и финансовата стабилност в еврозоната.

Швейцарската национална банка ще помогне на „потъващата“ крупна банка Credit Suisse

Швейцарската национална банка ще помогне на „потъващата“ крупна банка Credit Suisse

Вчера най-големият инвеститор във втората по големина швейцарска банка отказа да й предостави ликвидност, и акциите й се сринаха с над 24%

При настъпване на критичното положение в началото на седмицата при втората по големина швейцарска банка Credit Suisse - чиято кулминация бече вчера - имаше предположения от някои международни финансисти, че днес ЕЦБ ще повиши основните лихви с 25 базисни пункта - което обаче не се случи. 

"Банковият сектор в еврозоната е устойчив и се отличава със силни капиталови и ликвидни позиции. Във всеки случай, инструментариумът на политиката на ЕЦБ е напълно пригоден да осигури ликвидна подкрепа на финансовата система в еврозоната, ако се наложи, и да запази гладкото функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика", посочват от ЕЦБ.

Намеренията на ЕЦБ за нивата на основните лихви

Намеренията на ЕЦБ за нивата на основните лихви

При определени условия има вероятност инфлацията в еврозоната да падне под 3% в края на годината

Нови средносрочни маркоикономически прогнози на ЕЦБ

Сега експертите на ЕЦБ очакват средните нива на инфлацията да бъдат 5,3% през 2023 г., след което да се забавят до 2,9% през 2024 г. и до 2,1% през 2025 г. Тази стойност е по-висока от предвиденото в декемврийските прогнози на централната банка. Очаква се основната инфлация да спадне впоследствие до 2,5% през 2024 г. и 2,2% през 2025 г., с отзвучаването на възходящия натиск от сътресения в предлагането в миналото, и от отварянето на икономиката.

В същото време ЕЦБ ревизира нагоре базовата си прогноза за икономическия растеж през 2023 г. до средно 1%, в резултат както от поевтиняването на енергоносителите, така и поради по-голямата устойчивост на икономиката срещу трудната международна среда. Експертите на ЕЦБ очакват, че растежът на БВП на еврозоната ще се засили още до 1,6% през 2024 г. и през 2025 г., като за това ще допринесат стабилният пазар на труда, подобряващото се доверие и възстановяването на реалните доходи. Очакваният растеж през 2024 г. и 2025 г. обаче е по-слаб от предвиденото в прогнозите на ЕЦБ от декември, поради затягането на паричната политика.