Европейската централна банка ще продължи програмата за изкупуване на държавни ценни книжа най-малко до края на 2017 година. Това става ясно от съобщение на институцията след заседанието на управителния й съвет днес.

Новият план включва обаче намаляване на количеството изкупувани месечно активи от 80 милиарда евро на 60 милиарда. Намалението влиза в сила от април догодина.

Решението на ЕЦБ на практика означава, че програмата ще струва допълнителни 540 милиарда евро или общо 2.28 милиарда.

На заседанието е било взето и решението лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение да останат непроменени - съответно 0,00%, 0,25% и -0,40%.