Европейската централна банка въвежда нови мерки за подкрепа на забавящата се икономиката на еврозоната, докато тече политическият дебат колко бързо трябва да действа тя в отговор на задълбочаващите се проблеми.

Предавайки се под натиска на забавящото се търсене и само 3 месеца след прекратяването на кризисната програмата за изкупуване на облигации, гуверньорът на ЕЦБ Марио Драги ще предложи от септември дългосрочни евтини кредити на банките - ход, който не е предприемал от 2016г. насам. Лихвеният процент ще остане на рекордно ниски нива до края на годината- малко по-дълъг от очаквания преди период, информира Bloomberg.

Еврото падна на 3-месечно дъно, а акциите на банките изтриха своите настоящи загуби след тези новини.

Настъпилата рецесия в Италия, Германия, която едва се крепи на ръба на такава и продължаващата несигурност на вече застаршително наближилият Брекзит нанасят значителни сътресения в еврозоната. И докато някои допитвания показват признаци за подобрение, а потенциално изчакване би позволило повече време за изчистване на еднократни фактори, които попречиха на растежа през 2018 г., все пак данните от водещи индикатори, излезли скоро сочат към влошаване, изискващо спешни мерки от ЕЦБ. Ето и приетите мерки на днешното събрание:

Нови евтини кредити за банките

Драги,чийто мандат изтича само след няколко месеца, одобри въвеждането на нови Целеви дългосрочни операции по рефинансиране (ЦДОР), с цел да насърчи банките да предоставят кредити на бизнеса и потребителите в еврозоната. Те ще имат матуритет от 2 години, а лихвеният процент ще бъде индексиран с главния процент за рефинансиране за периода на всяка операция.

Подобно на предишните кръгове, програмата ще насърчава банките да подържат условията преференциални. Кредиторите от еврозоната, приблизително половината от тях в Италия и Испания, вече притежават над 700 милиарда евро (793 милиарда долара) от миналия кръг.

Главният икономист Питър Прает и ръководителят на пазарите Беноа Кьоре, организираха среща за дискусия за нови дългосрочни заеми за банките. Кредиторите от еврозоната, приблизително половината от тях в Италия и Испания, вече притежават повече от 700 милиарда евро (793 милиарда долара).

Запазване на лихвения процент

В съответствие с очакванията в еврозоната, ЕЦБ запазва лихвеният процент непроменен и след края на лятото, като допълнително удължава прогнозирания период поне до края на годината. Това ще запази разходите по заемите ниски въпреки нарастващия икономическия импулс, че през 2019 г. ще настъпи увеличение.