Ниските доходи не са пречка България да се присъедини към "чакалнята" на еврозоната и по-късно към самата еврозона. Това заяви в интервю за БНР еврокомисарят по въпросите на еврото и социалния диалог Валдис Домбровскис:

"Няма предварителни условия по отношение дохода на глава от населението или по-точно сравнен със средния в ЕС. В България той е равен на този в Литва и Латвия в момента, когато двете страни се присъединяваха към механизма ИЕРЕМ-2, така че това не може да е препятствие. Бих казал, че основният въпрос, на който трябва да се отговори в тази връзка е как присъединяването към еврозоната ще засегне българската икономика. Според нашите оценки, то ще има положителен ефект и дори ще облекчи приближаването към средните нива на Европейския съюз".

Домбровскис добави още, че присъединяването към чакалнята и към еврозоната е въпрос, който трябва да бъде зададен най-вече на Европейската централна банка и страните-членки на ИЕрЕм2, защото те вземат това решение:

"Доколкото ми е известно, работата в това отношение напредва и както е казал министърът, перспективата е в рамките на една година България да се присъедини към чакалнята и Банковия съюз. Задействаме нови инструменти в помощ на тези страни-членки, които правят видими стъпки към приемането на еврото. Вече сме подготвили такъв инструмент, който е обвързан с програма за структурни реформи. Става дума предимно за техническа помощ, но с възможност и за финансова, доколкото е свързана с прилагането на някои реформи и мерки за приемането на еврото".

Валдис Домбровскис обясни какви ангажименти поема България, ако се присъедини към Банковия съюз:

"Банковият съюз означава, че най-големите банки в страната попадат под директния надзор на единния надзорен механизъм на Европейската централна банка. България е обвързана от общата рамка на Банковия съюз, което означава единен надзор, а в случай на проблеми в някои от банките - от единен механизъм за решаването им"

Един от елементите, които са необходими за присъединяването ни към банковия съюз е оценка на активите на банките, уточни Домбровскис.