15 523 български граждани са декларирали приходи от над 106 800 лева за календарната 2017 година, става ясно от отговор на министъра на финансите Владислав Горанов до депутата от левицата Жельо Бойчев. Те са заплатили близо 450 млн. данък върху доходите си. Сумите включват доходи от работна заплата, наеми, хонорари, но не и от сключени сделки с акции и дялове от взаимни фондове.

Други 4 506 българи са декларирали, че са получили между 90 хил. и 106 800 лв., като са заплатили 44 млн. данъци. Още почти 7 000 са отчели доходи до 74 хил. лв.

Най-много - 1 657 906 - имат годишна данъчна основа от под 6 120 лв. Тази група, макар и най-голяма, е платила малко повече от най-богатите 15 хил. души. В хазната са влезли 517 млн.

Между 6 120 и 12 000 лв. доходи за годината попадат 811 482 души с платени общо почти 700 млн. лв.

Между 12 000 и 27 600 лв. попадат 488 866 души, а до 43 200 лв. са още 78 хил. души.

От отговора става ясно още, че през 2017 г. са разпределени 7,281 млн. лв. дивиденти и ликвидационни дялове на физически лица.

Българите разполагат с по-голямо финансово богатство от руснаците, румънците и турците

Българите разполагат с по-голямо финансово богатство от руснаците, румънците и турците

От 2000 година общото финансово богатство в страната се е увеличило близо 10 пъти