Българите разполагат с по-голямо финансово богатство от словаците, руснаците, румънците, турците и сърбите. По отношение на нетните финансови активи на глава от населението страната ни се нарежда на 38-мо от общо 53 държави в света с резултат от 7680 евро на човек.

При размера на брутните такива България е една позиция по-надолу с резултат от 9760 евро, показва последното издание на Allianz Global Wealth Report.

В него са включени данни за 2017 година за общия размер на финансовите активи по страни, нетните такива, финансовите активи на глава от населението и други. В това число влизат три категории такива активи - депозити, ценни книжа, застраховки и пенсии по частни партити плюс други.

"Има тясна връзка между финансовите активи и доходите на домакинствата. Тенденцията е такава, че често лицата с по-нисък доход нямат никакви финансови активи или те са с много малки като стойност. Само когато хората са в групите на средните и високите доходи, става въпрос за такъв тип активи", обясняват от Allianz в документа.

Според изчисленията от 2000 до 2017 година общите финансови активи в България са се увеличили почти 10 пъти от 7 милиарда евро до 69 милиарда долара към края на миналата година.

Снимка 380484

По този показател страната ни обаче остава далеч зад много други страни в региона, като Чехия, Унгария, Полша, Словакия, Русия и Турция. В Румъния, например, размерът на общите финансови активи е близо 2 пъти по-голям от този в България със стойност от 129 милиарда евро.

Снимка 380480

Нетните финансови активи у нас за 2017 година са в размер на 54 милиарда евро, което ни поставя преди Хърватия, Естония, Латвия, Словакия, Словения, Сърбия и Украйна.

Финансовите активи на глава от населението в България отчитат сериозен растеж от 2000 година насам от 880 до 9760 евро, което е 11 пъти по-голяма сума в края на миналата година. Нетните финансови активи на глава от населението са 7680 евро, което поставя страната ни на 9-то място от 16 в региона.

Снимка 380481
Снимка 380482

След нас на Румъния, Русия, Сърбия и Украйна, където тази сума е в размер на съответно 4520 евро, 4590 евро, 880 евро и 2040 евро.

Снимка 380483

На първо място в класацията по размер на нетните финансови активи на глава от населението е Швейцария със средна сума от 173 990 евро, следвана от САЩ и Швеция.

Любопитното е, че по този показател страни в Европа, като Холандия и Белгия са доста по-напред в класацията от икономика номер 1 на Стария континент. Те се нареждат в топ 5, докато Германия е чак на 18-та позиция.

В дъното на списъка пък са Украйна, Индонезия, Казахстан, Сърбия, Индия и Аржентина.

Снимка 380491