Средният размер на депозитите на руснаците в руска банка през 2022 година се е увеличил спрямо 2021 г. - от 273 хил. рубли на 275 хил. рубли (около 3900 долара по сегашния курс), следва от съобщение на Агенцията за гарантиране на депозитите в страната, пише Frank Media.

Средният размер на депозитите на юридическите лица (фирми и организации) е нараснал по-значително - от 2,2 милиона рубли през 2021 г., до 2,8 милиона рубли (около 40 000 долара по сегашния курс) за миналата година. Нарастването на годишна база е с 27%.

Общият размер на всички депозити в Русия се е увеличил с 11,8% през миналата година до 48,65 трилиона рубли. Този годишен ръст е почти същият като за предходната година, когато обемът на депозитите нарасна с 11,9%.

Колко е средната работна заплата в Русия

Колко е средната работна заплата в Русия

Повишението спрямо миналата година е с 11,6%

По-конкретно, общият обем на депозитите на населението - които са 75% от всички депозити - е нараснал до 36,6 трилиона рубли през миналата година, спрямо 34,6 трилиона рубли през 2021 година.

Депозитите на индивидуалните предприемачи (еднолични търговци) в края на миналата година възлизат на 1,5 трилиона рубли (при 1,2 трилиона за 2021 г.). Те представляват 3,2% от всички депозити.

Общият обем на депозитите на юридически лица в Русия е 6,2 трилиона рубли в края на миналата година. През 2021 г. този показател възлиза на 4,8 трилиона рубли, т.е. нарастването на годишна база е с впечатляващите 29%.