Средната месечна работна заплата в Русия през 2022 г. ще се увеличи с над 6600 рубли (около 110 долара), или с 11,6%, спрямо нивото от 2021 г., и ще възлезе на 63 888 рубли (около 1064 долара). Такива данни предоставя актуализираната Прогноза за социално-икономическото развитие на страната за 2023 г. и за плановия период 2024-2025 г., изготвена от Министерството на икономиката, пише "Ведомости".

През 2023 г. икономическото ведомството очаква увеличение на показателя с още почти 6000 рубли, или с 8,7%, до 69 452 рубли (1157 долара). През 2024 г. и 2025 г., се предвижда средната заплата в Русия да нарасне съответно до 74 804 рубли и 80 028 рубли (около 1334 долара).

В сравнение с предходната прогноза, публикувана от Министерството на икономиката през май, почти няма промени в очакванията за размера на средните заплати.

Изданието припомня, че в края на август Министерството на икономиката публикува резюме от друга част на Прогнозата за социално-икономическото развитие на страната, където редица показатели, свързани със социалната осигуреност на населението, вече са значително подобрени спрямо предишната прогноза.

Например през май се прогнозираше спад на реалните доходи на населението тази година с 6,8%, докато в края на август Министерството на икономиката прогнозира спад с 2,8%.

Средногодишното ниво на безработица през 2022 г., според актуализираната прогноза, ще се запази на нивото от 2021 г. (4,8%), докато в предишния вариант се очакваше показателят да се покачи до 6,7%.

Военновременният бюджет на Русия - колко ще нараснат разходите за отбрана на страната

Военновременният бюджет на Русия - колко ще нараснат разходите за отбрана на страната

Бюджетният дефицит за тази година ще е едва 0,9% от БВП