Гуверньорът на Централната банка на Израел Карнит Флуг иска да каже нещо на участниците на валутния пазар. И това е, че таванът на резервите в чужда валута в страната, който се очаква да бъде свален скоро, всъщност не е никакъв... таван.

През последните месеци търговците залагат на израелския шекел, смятайки, че времето за действие от страна на финансовата институция е дошло. Те очакват, че вече е дошъл краят на 8-годишната програма за натрупване на по-голям резерв от чуждестранна валута, която изкуствено поддържа курса на шекела нисък.

"Спекулативната вълна", както я описват експерти от централната банка, се надигна, след като през четвъртото тримесечие на миналата година резервите отчетоха сериозен ръст.

Това накара участниците на валутния пазар да смятат, че е дошло времето Израел да се откаже от закупуването на долари в огромни количества, тъй като запасите от зелените банкноти са близо до тавана.

През март резервите достигнаха 103 милиарда долара, като лимитът е 110 милиарда долара.

Флуг обаче смята, че все още има достатъчно поле за действие. На последната среща на централната банка през миналия месец тя представи данни, показващи, че въпреки сериозните запаси от чуждестранна валута, резервите на Израел далеч не са най-големите в света.

Снимка 288990

Източник: Bloomberg.com

Размерът на чуждестранните резерви, съотнесен към брутния вътрешен продукт (БВП), е много по-голям в държави, като Швейцария, Сингапур и Чехия, показват изчисленията на финансовата институция. Според тях Израел е на четвърто място в света по този показател.

Въпросът е обаче колко дълго централната банка на страната ще може да поддържа тази политика. Засега публичният сектор и бизнесът подкрепят гуверньора. Обяснението за това е лесно - държавата изключително много разчита на износа.

Той е двигателят за икономическия растеж, като продажбите извън граница са отговорни за една трета от БВП. Ако шекелът обаче поскъпне прекалено бързо, хиляди работни места ще бъдат в риск, а икономиката ще бъде заплашена от рецесия.