Ръководството на най-голямата европейска банка е изправено пред сериозни препятствия. Главният изпълнителен директор на Deutsche Bank Джон Криан трябва да се справи едновременно с огромните разходи по съдебни битки и с негативния ефект на по-строгите регулации на сектора, които свиват възвращаемостта.

Същата участ обаче споделят и останалите водещи финансови институции от най-голямата европейска икономика. Според данни на ЕЦБ за 2015 година общият дял на активите на системните банки в Германия е значително по-малък от този в повечето други големи европейски страни. 

Снимка 262507

Източник: Bloomberg.com

"Deutsche Bank все още има много с какво да се справи, но това важи и за целия немски пазар", смята Мартин Вилхелм, който е ръководител на финансовата компания IfK GmbH. "За банките е много трудно да правят пари тук", допълва той.

Германската банкова система е изправена пред нараснали по брой депозити, които увеличават тежестта на негативните лихви, докато строгото законодателство, свързано с пазара на труда, им коства по-големи разходи.

Снимка 262509

Източник: Bloomberg.com

Не е случайно, че най-големите критици на политиката на Европейската централна банка (ЕЦБ) за стимулиране на растежа на еврозоната са именно финансовите институции от най-голямата европейска икономика. Ниските лихви потискат техните приходи от кредитиране, които имат най-голям дял по отношение на печалбите им.

Междувременно Германия разполага с най-големия обем депозити в сравнение с другите държави от Еврозоната, като те възлизат на общо 3,37 трилиона евро. Заради това и нивото от 0,4% върху овърнайт депозитите, поставено от ЕЦБ, е в сериозен ущърб на германските банки.

Снимка 262510

Източник: Bloomberg.com

Именно тези въпроси предстои да обсъди Джон Криан с представители на другите водещи финансови институции, като Commerzbank AG и DZ Bank AG по време на финансов форум във Франкфурт тази седмица.

Die Zeit: Германското правителство разработва план за спасяването на Deutsche Bank

Държавата спасява Deutsche Bank?

Разглеждат се два варианта за намеса