Отрицателна стойност на преките чуждестранни инвестиции през първия месец на 2015 г. отчита Българската народна банка.

Вложенията през януари са били минус 16.4 млн. евро при около 50 млн. евро на плюс година по-рано.

Отрицателен е дяловият капитал - минус 7.6 млн. евро. В недвижими имоти са вложени 1.4 млн. евро при 6.4 млн. евро година по-рано. Най-много са преките инвестиции от Холандия - 16.9 млн. евро, пише Дир.бг

Най-големите отрицателни потоци са към Люксембург - минус 87.3 млн. евро. Данните за преките инвестиции са предварителни и ще бъдат ревизирани с годишните данни на Националния статистически институт и от финансовите отчети на компаниите.

Обикновено след ревизията резултатите се завишават. По предварителни данни за миналата година преките инвестиции в страната са били 1.18 млрд. евро - със 7.3% или 93.5 млн. евро по-малко спрямо 2013 г.

БНБ обяви във вторник и информация за платежния баланс за януари. Текущата и капиталовата сметка са отрицателни - минус 44.2 млн. евро при дефицит от 448 млн. евро за първия месец на 2014 г.