В края на юни депозитите на неправителствения сектор в банките са в обем 64,886 млрд. лева. (71.6% от БВП), като годишното им увеличение е 9.5% (8.8% годишно повишение през май т.г.), показват данните на БНБ.

Депозитите на нефинансовите предприятия са 17, 901 млрд. лв. (19.7% от БВП) в края на миналия месец. В сравнение с юни 2015 г. те се увеличават с 12.9% (13.5% годишно повишение през май 2016 година). Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 28.7% на годишна база през юни 2016 година (15.9% годишно повишение през май 2016 г.) и в края на месеца достигат 3.658 млрд. лв. (4% от БВП).

Спестяванията на домакинства са 43,327 млрд. лв. (47.8% от БВП) в края на юни 2016 година. Те се увеличават с 6.8% спрямо същия месец на 2015 г. (6.5% годишно нарастване през май 2016 година).

В края на юни кредитите за неправителствения сектор са 49,961 млрд. лв. (55.1% от БВП) при 49,326 млрд. лв. към май 2016 г. (54.4% от БВП). През юни 2016 г. те намаляват на годишна база с 0.6% (0.9% годишно понижение през май 2016 година).

Кредитите за домакинствата са 18,174 млрд. лв. (20% от БВП) в края на юни 2016 година. Спрямо същия месец на 2015 г. те намаляват с 0,.7% (1% годишно понижение през май 2016 година). В края на отчетния месец жилищните кредити са 8,713 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 0.2% (0.05% годишно увеличение през май 2016 година).

Потребителските кредити възлизат на 7,250 млрд. лв. и се понижават с 1.3% спрямо юни 2015 г. (1.8% годишно намаление през май 2016 година). На годишна база другите кредити се увеличават с 4.9% (2.5% годишно повишение през май 2016 г.), като достигат 758.8 млн. лева.