В края на юни парите в обращение достигнаха 14 214.9 млн. лева. За едногодишен период спрямо края на юни 2016 г. те нараснаха с 1557.1 млн. лв., или с 12,3 %, пише в поредното издание на Преглед на емисионно-касовата дейност на БНБ.

През предходния едногодишен период (юни 2015 г. - юни 2016 г.) от- четеното нарастване на парите в обращение беше по-ниско като абсолютна стойност (1428.6 млн. лв.), но по-високо в процентно отношение (12.72%).

През април - юни парите в обращение се увеличиха с 517.7 млн. лв., или с 3.78% в сравнение с края на март.

Средната по стойност банкнота в обращение в края на полугодиетое 33.30 лева.

В края на юни делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97.60 на сто. В обращение са 416.5 млн. броя банкноти, които са с 15 млн. броя, или с 3.73 на сто повече в сравнение с края на март. 

С най-голям дял от 30.22% на сто в общия брой на банкнотите в обращение в края на второто тримесечие на 2017 г. е купюрата от 20 лв., като към 30 юни в обращение са 125.9 млн. броя банкноти с този номинал. 

С най-малък дял от 5.84 на сто е броят на банкнотите в обращение от 5 лева.