Застрахователите са изплатили около 19.5 милиарда долара за щети, причинени от природни бедствия в първата половина на 2017 г., пише Reuters, цитирайки доклад на презастрахователят Munich Re.

Сумата изглежда значителна, но всъщност е почти 40% по-ниска от тази, платена през същия период на миналата година, когато тя набъбна до 32 милиарда долара.

В допълнение, около 21.5 милиарда щети не са били застраховани, изчислява още компанията. Година по-рано тази сума е била 79 милиарда долара.

Най-голяма част от средствата е изплатена в Съединените американски щати. Общо щетите от природни бедствия са били 18.5 милиарда долара, от които 13.5 милиарда са били застраховани. Броят на торнадотата е бил два пъти по-голям от средния за последните 10 години.

Най-"скъпата" катастрофа е била наводнение в Перу през февруари и март, като тя е причинила 3.1 милиарда долара икономически щети. Сключените застраховки там са покрили едва 380 милиона долара.