Едва една година след старта си, компанията за бизнес и ипотечно кредитиране Prospect Capital може да се похвали с внушителния текущ портфейл от над 7 милиона лева и десетки финансирани над 50 000 лв. проекти. Компанията, която оперира на българския пазар от 2018-та година, се специализира в предоставянето на мостови финансови решения чрез бизнес и ипотечни кредити, финансиране на проекти по програми на ЕС, осигуряване на инвестиционен и оборотен капитал за земеделски производители. Мениджърският екип в лицето на Мирослав Каменов и Милена Александрова силно вярват във възможността всеки да има бърз и безпроблемен достъп до така необходимото финансиране, с което обясняват и стабилното развитие и постигнатите успехи на Prospect Capital. Бързоразвиващият се бизнес носи огромен потенциал за растеж, но често нуждата от свежо финансиране е належаща и времето за реакция е ключов фактор за успеха на даден проект. Именно бързината на вземане на решения е безспорно един от отличителните белези на Prospect Capital, където стремежът е клиентът да получи предварителен отговор на заявката си за кредитиране в рамките на 24 часа. Другият е, че компанията искрено приветства предприемаческия дух и се стреми да бъде доверен партньор на визионерите в бизнеса.

Икономическият растеж има нужда от свежи капитали

Какво стои зад успеха в бизнеса? Дали е гениалната идея? Добре разписаният бизнес план? Добрият мениджърски екип? Иновативният маркетинг? Безспорно задължителни елементи. Но ще постигнат ли истински резултати, ако не са финансово обезпечени, така че един прохождащ или вече изграден бизнес да има спокойствието и ресурсите да разгърне потенциала си? Едни от най-успешните световни бизнес лидери стартират от някой "гараж" и именно благодарение на външен капитал се превръщат в мултимилионните корпорации, които са днес. Достатъчно е да погледнем към гиганти като Amazon, Apple, Airbnb, Facebook и Instagram, Subway, Uber..

Добрите идеи и успешните бизнес практики довеждат до ръст на бизнеса, разработване на нови проекти, покриване на нови пазарни ниши и общо разширяване на потенциала на една компания. С нарастването на дейността, обаче, са нужни и повече оборотни средства , като много често бизнесите не могат да разчитат на вътрешни източници на финансиране.

Как външният капитал може да ни помогне да подобрим значително резултатите си?

Устойчив ръст

Външният капитал дава на бизнеса спокойствието да финансира разширяването на дейността си. Имате нужда от повече офис или производствено пространство, нови мощности и оборудване, още персонал? Искате да навлезете на нови пазарни територии? В подобни случаи на помощ идва именно осигуряването на външен капитал от надежден партньор, който да ви предостави така необходимите средства. Външното финансиране помага и при мащабни бизнес решения като сливания или придобиване на други компании в случаите, когато трябва да се действа бързо в една силно конкурентна среда, а не разполагате с необходимите собствени ресурси.

Промяна в посоката на бизнеса

Често в бизнеса се появява възможност изцяло да променим посоката на дейността си или да добавим потенциално успешен съпътстващ бизнес. Това неминуемо обуславя необходимостта от набавяне на необходимите ресурси, набиране на още персонал или преквалификация на съществуващия, разработване на нови пазари. Всичко това лесно може да бъде постигнато с навременно външно финансиране.

Оборотни средства

Понякога се случва поръчките да са по-бързи или да надхвърлят в пъти разполагаемите средства. Стандартно плащанията по реализацията се случват едва след приключването на даден проект или поръчка - често месеци след това. В подобни случаи отново на помощ идва външното финансиране, което да ни изгради така необходимия "мост" между реализирането на даден проект и получаването на дивиденти от него.

Експертиза и професионална помощ

Често организациите, които финансират вашия бизнес, могат да бъдат източник на съвети в различни области. При оценката на вашата дейност и на база на експертния си опит, вашата финансова институция може да ви предостави безценни бизнес насоки как да избегнете конкретни финансови затруднения или да решите конкретен проблем. А ако вашият финансов съветник и партньор е част от по-голяма структура с разнообразно портфолио, то може да ви предостави и услуги в други необходими за вас сфери.

Осигуряването на средствата, необходими за устойчивото бъдеще на бизнеса, е жизнена необходимост. Често компаниите се изкушават да посегнат към собствените си ресурси, което понякога може да се окаже много рисково в дългосрочен план. Външният капитал помага на бизнесите да мечтаят без граници и да преследват целите си с широки крачки.

Началото често е трудно, а пътят - тревожен и изпълнен с предизвикателства. Вече обмисляте възможности за външно финансиране?

Каквито и да са идеите ви, Prospect Capital е вашият доверен партньор по пътя към върха.