Новите данъчни мерки на румънското правителство ще доведат до 1.1 млрд. евро спад в бюджетните приходи, прогнозира Фискалният съвет на страната, цитиран от местни медии.

Оценка не отчита компенсаторните мерки, които правителството планира да приложи, но според Съвета те няма да компенсират напълно изгубените приходи.

Управляващите социалдемократи ще променят редица данъци от началото на 2018 г. Сред тях са данъкът върху оборота, както и този върху вредните храни. Предвижда се намаляване на подоходния данък, както и на осигуровките, който вече ще се плащат от работниците, вместо от работодателя. Паралелно с това правителството смята да увеличи пенсиите и минималната работна заплата.

Реформите са доста спорни и предизвикаха общественото недоволство, а редица експерти предрекоха, че те ще увеличат дефицита на румънската икономика.

Работодателите трябва да увеличат брутните заплати с най-малко 20%, за да компенсират прехвърлянето на социални вноски към служителите. Те обаче не са задължени по закон да правят това.

"Лесно е да си представим ситуация, при която, при липса на изрично задължение, работодателят реши да не увеличава брутните заплати на работниците и служителите в достатъчна степен, за да избегне въздействието върху нивото на нетната заплата", посочват от Фискалния съвет.

Новите мерки на правителството не бяха одобрени от Фискалния съвет и Законодателния съвет.