Резултатите на банките у нас за първото тримесечие на 2020-а, които БНБ публикува, показват, че най-голямата по това време кредитна институция у нас "УниКредит Булбанк" е излязла на загуба. Макар тя да не е много голяма за размерите й - 11.74 млн. лева, при 21.12 млрд. лева активи и 2.83 млрд. лева капитал, самия факт на загубата може да се нарече уникален за тази банка.

От времето (1999 година), когато БНБ публикува персонализирана статистика за българските банки, Булбанк, а след приватизацията й през 2000 г. - "УниКредит Булбанк", не само, че не е излизала на отрицателен финансов резултат, а бе и лидер по размер на печалбите и на раздадения дивидент. По последните два показателя нейн конкурент и то през последните две-три години се явява само "Банка ДСК". И сега изведнъж загуба.

Когато лидерът на един стратегически важен за стабилността на държавата сектор като банковия покаже уникален и то негативен резултат, това е повод да потърсим причините за него. Така както бе през 2012-а със загубата на ОББ от близо 41 млн. лева заради ударно заделяне на провизии, с "Райфайзенбанк (България)" през 2013-а - загуба от 43.59 млн. лева пак поради същата причина и с "Банка Пиреос (България)" през 2015-а - загуба от 134.5 млн. лева, отново заради пълно провизиране на кредитния портфейл.

Официалното обяснение, което получихме от "УниКредит Булбанк" за отчетената загуба, е следното:

"В съответствие с груповата политика, през първото тримесечие на годината банката е осчетоводила цялата сума на годишната вноска за Фонда за гарантиране на влоговете и цялата сума на годишната вноска за Фонда за възстановяване и преструктуриране на банките. Това се прави всяка година. Във финансовите резултати отражение е намерила и промяната в макроикономчиеския сценарий, след настъпване на кризата, причинена от Covid-19."

С други думи вноските за двата фонда са обърнали финансовия резултат на кредитната институция от положителен в отрицателен. Това би трябвало да означава две неща. Първото е, че приходите на банката от традиционна дейност - лихви, такси и комисионни са намалели до там, че буквално да бъдат изядени от две вноски. Второто, че след като тези еднократни плащания към двата фонда са осчетоводени през първото тримесечие, още през второто банката би трябвало да се върне на пътя на печалбата. Впрочем, според официалните съобщения на Фонда за гарантиране на влоговете Управителния му съвет определя индивидуалните вноски на банките до 1 май, което означава, че тези суми би трябвало да станат ясни едва през второто тримесечие, но да приемем, че това е досадна подробност.

В случая по-важното е как се движат финансовите резултати на "УниКредит Булбанк" през първото тримесечие на 2020-а в сравнение със същия период на 2019 година. Числата показват, че има намаление на нетния приход от лихви с 6.45 млн. лева или с 6.7% и на такси и комисионни - с 5.73 млн. лева или с 9.9 процента. А общия нетен оперативен доход на банката се свил с 33.25 млн. лева или с близо 25.75%, което означава, че има спад и други оперативни приходи, а някои разходи са нарастнали.

В същото време парите за административни разходи са се увеличили с 6.02 млн. лева или с 10.53%, а за обезценка (провизиране) на проблемни вземания ръста е с 16.08 млн. лева или с 54.23 процента.

За да може да се направи сравнително безпристрастна оценка на тези резултати, е добре да се види как те стоят на общия фон на показателите на финансово кредитната ситема за първото тримесечие на 2020-а в сравнение със същия период на 2019-а. Данните показват, че за този интервал от време банковата система отчита ръст на нетните приходи от лихви с 6.7 процента. При нетните постъпления от такси и комисионни има намаление с 0.1 процент. Поради по-добро представяне на други приходни пера обаче общия нетен оперативен доход на банковия сектор през първото тримесечие е нараснал с 5.2% в сравнение със същия период на 2019-а.

Административните разходи на сектора са нараснали с 3.76%, а тези за обезценка - с 54.23 процента. Вижда се, че като оперативни резултати "УниКредит Булбанк" се представя под средното ниво. Разбира се това е поправимо, ако се дължи на еднократни фактори, което лесно ще разберем когато се появят резултатите за деветте месеца на годината. Тези към полугодието едва ли ще са показателни заради възможни изкривявания, породени от регулативните облекчения, свързани с икономическата криза и карантинните мерки.