На днешно си заседание Министерският съвет одобри средносрочната бюджетна прогноза за периода 2017-2019 година. Документът съдържа допусканията за развитието на националната и световната икономика, включително макроикономическа прогноза, описание на приоритетите на политиките на правителството, прогноза за основните бюджетни показатели за следващите три години.

Фискалната политика за периода 2017-2019 г. може да бъде дефинирана като стриктна и съобразена с реалностите на националната икономика, гарантирайки висока степен на стабилност и предсказуемост. 

Запазват се целите за бюджетния дефицит за 2017 г. и 2018 г., съответно на 1,4% и 1% от БВП, заложени в последната средносрочна прогноза. За 2019 г. се очаква дефицитът да е на ниво от 0,5% от БВП. 

Целта на данъчната политика е повишаване на бюджетните приходи и намаляване на дела на сенчестата икономика, като мерките ще бъдат насочени към борба с данъчните измами и укриването на данъци, както и за намаляването на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите. Следва се политика на запазване ниските нива на данъчно облагане при преките данъци и прехвърляне на данъчната тежест от преките към косвените данъци. 

Запазват се съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, като за 2017 г. и 2018 г. се повишава размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ на ДОО с по един процентен пункт. Целта е да се намали недостигът от средства по бюджета на ДОО и субсидирането му от държавния бюджет. 

Сред основните разходни приоритети е секторът на отбраната, като приоритетно са планирани средства за модернизация и повишаване на отбранителните способности на въоръжените сили – за осигуряване на летателната годност на самолети МиГ-29, за придобиване на нов тип боен самолет и на многофункционални модулни патрулни кораби. 

Предвидено е увеличаване на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2017 г. на 460 лв. и запазване на този размер за 2018 г. и 2019 година.