Цените на жилищата във Великобритания се изкачиха с невиждан темп от 2004 г. насам, по данни на Halifax, цитирани от BBC. Кредитодателят посочва, че той се дължи на ниските лихви, временното данъчно облекчение и нуждата от повече място по време на пандемията.

През 2021 г. цените нарастват с 9,8 процента — повече отколкото в която и да е календарна година досега от 2004 г., когато жилищата поскъпнаха с 12,5 процента. Средната цена на имотите през декември достига връх от £276 091. Или средното жилище се е поскъпнало с £24 хил. за година.

Прогнозата е, че през настоящата година растежът ще се забави заради по-високите лихви и вероятното намаление на реалния разполагаем доход заради инфлацията.

Русел Гали, управляващ директор, посочва, че през 2021 г. пазарът е "надхвърлил очакванията", което частично се дължи и на ограниченията по време на пандемията, заради които домакинствата не са имали възможност да харчат дохода си. Според него през тази година растежът ще се забави "значително".

Според други изследвания ръстът в цените е бил основно извън Лондон.