Общоевропейският пенсионен продукт е схема на индивидуално пенсионно осигуряване, осъществено на капиталов принцип. Той, до голяма степен, ще прилича на доброволното пенсионно осигуряване, което имаме в третия стълб на пенсионната система. Очаква се онези, които пожелават да имат подобен вид осигуряване, да спестява в своя индивидуална осигурителна партида и в зависимост от това, което се е акумулирало към момента на пенсията, да определи размера й. Този продукт ще даде възможност да хората да могат да пренасят правата си в други страни от ЕС. Това заяви експертът по пенсионни системи доц. Жеко Милев в предаването Money.bg по телевизия Bulgaria On Air.

По думите му над 10 милиона са хората, които работя в страна, в която не са се родили. На ниво ЕС със сигурност тази възможност ще даде на хората допълнителен стимул да се спестява за допълнителна пенсия. Демографският проблем касае всички страни в Европа и това оказва много сериозен натиск върху разходнопокривните системи, а пенсиите се осигуряват от работещите в момента.

"Необходими са допълнителни спестявания, са да се финансират пенсиите на онези хора, които ще се пенсионират след 20-25 години. Предвижда институциите, които имат интерес на към тази област на осигуряването да имат възможност да навлязат на този пазар и да предлагат подобна схема. Можем да очакваме по-голяма конкуренция на този пазар", коментира Милев.

"Инвестиционните възможности на осигурените са шест - с различни инвестиционни портфейла с различно ниво на риск".

Втора пенсия

По думите му бе разбит митът, че инвестиционните фондове няма да плащат. Онези, които имат средства и редовно са внасяли осигурителните си вноски, могат да разчитат на редовно плащане от пенсионния фонд.

Два стълба първи и втори са различни по характера да функциониране. Първият стълб е разходно покривен, а при капиталовите стълбове зависи от това кой колко е натрупал.

"Универсалните пенсионни фондове имат за цел да компенсират намалението, което се получава от първия стълб на системата".

През годините вноската от 2% стана 5%, имаше години в които се говореше да стигне до 7%. Парите, които отиват във втория стълб на системата като процент от осигурителния доход са малко в сравнение с тези, които се дават за първия стълб на системата. Към днешна дата съотношението е 5% за втория стълб и около 20% за първия стълб.

"В момента пенсионните фондове успяват да изпълняват ролята си. Дори да не се вдига вноската допълнително, тези, които се осигуряват редовно, ще имат средства, които ще успеят да компенсират това намаление на пенсията от първият стълб", заяви експерт.