За следващата академична година броят на местата за държавен прием за студенти по 23 професионални направления се увеличава общо с 866, се реши на днешното заседание на Министерски съвет, съобщи правителствената информационна служба.

Най-голямо повишение на приема има по професионалните направления: "Растениевъдство", "Математика", "Животновъдство", "Общо инженерство", "Машинно инженерство", "Материали и материалознание", "Енергетика" и "Комуникационна и компютърна техника".

Държавата ще субсидира обучението на 41 223 студенти в 38 държавни висши училища. Одобрени са 1919 места за докторанти.

За академичната 2022 - 2023 година са предвидени общо 15 994 места за обучение на студенти срещу заплащане.

Държавата отпуска общо 3 млн. лева на висши училища и научни организации, за да повишат броя на научните си публикации в авторитетни международни издания, реши още Министерски съвет.

Средствата са предназначени за изпълнение на първия етап на Националната програма "Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация".

На изследователите ще бъде предоставяно допълнително възнаграждение, награди или други финансови стимули за авторство на научни публикации в списания и др.

Програмата ще се изпълнява на три етапа в продължение на 42 месеца. Необходимите за реализирането й средства са общо до 12 млн. лева - до 3 млн. лв. за 2022 г., до 4 млн. лв. за 2023 г. и до 5 млн. лева за 2024 г.

Най-голям дял от средствата от първия етап за 2022 г. получава Българската академия на науките - 911 401 лева. Средства по посочената програма получават и Софийският университет, също и Медицинските университети в София, Пловдив и Варна.

Стипендията за докторанти става 750 лева на месец

Стипендията за докторанти става 750 лева на месец

Увеличението е от 1 април