Американският Научно-изследователски институт за електроенергетика (EPRI) създаде автономен дрон за работа в ядрени централи.

Проектът е осъществен съвместно с компаниите RADeCO и Exyn Technologies, като технологията ще се използва в ядрената централа "Питч Ботъм" (Peach Bottom) в Пенсилвания, пише изданието NEImagazine, което е специализирано в ядрените технологии и решения.

Дронът ще служи за автоматизирана проверка на компонентите на централата на труднодостъпни места. Технологията също така ще търси температурни аномалии и ще събира данни от радиологичните зони, без това да налага намесата на оператори.

Според Брендън ди Зеба - главен инженер-радиолог на централата, с помощта на дрона компанията-оператор Exelon ще повиши промишлената и радиологична безопасност в централата "Питч Ботъм".

"Това, което ме удиви в тази технология, е, че е напълно автоматизирана. При предишната дронът трябваше да е непрекъснато в линията на видимост на оператора, което в ядрената промишленост не винаги е възможно", коментира той.

EPRI изследва допълнително използването на автономни технологии в ядрената енергетика. Дейността на института е съсредоточена върху изграждането на по-малки дронове, които да позволят достъп до по-малко и недостъпни пространства; технология за превозни средства, които да взимат проби от различни повърхности с цел събиране на данни за замърсяване; външни дронове, които да събират радиологични данни.

Първият ядрен реактор с 3D отпечатано ядро ​​ще бъде готов до 2023 година

Първият ядрен реактор с 3D отпечатано ядро ​​ще бъде готов до 2023 година

Рекаторът от ново поколение ще интегрира широк спектър от нови технологии