Летището в Горна Оряховица ще бъде модернизирано и ще разполага с удължена писта от 2024 година. Това ще се случи, благодарение на инвестиции в размер на 13,3 милиона лева, съобщават регионалните медии, цитирайки министърът на транспорта Георги Гвоздейков.

До настоящия момент концесионерът вече е инвестирал 5 960 000 лева в горнооряховското летище.

Концесионерът "Гражданско летище Горна Оряховица 2016" АД предвижда през 2024 година посочените 13,3 милиона лева да бъдат разходвани в 4 направления:

  • За изграждане на периметров път на Летището
  • За изграждане на нова аеронавигационна светлинна система
  • За купуване, доставка, инсталиране и обучение на системи и съоръжения за авиационна сигурност
  • За удължаване на пистата за излитане и кацане.
Френска компания от авиоиндустрията обмисля да инвестира в Горна Оряховица

Френска компания от авиоиндустрията обмисля да инвестира в Горна Оряховица

Общината работи по нова индустриална зона в града

Когато бъде удължена, летището в Горна Оряховица ще стане третото в страната с 3-километрова писта за излитане и кацане редом с тези в София и Бургас

"Видно е, че концесионерът не се е отказал от инвестиционното си намерение за удължаване на пистата, което е предвидено за изпълнение през следващата година", заяви Георги Гвоздейков.

Ремонтът, рехабилитацията и удължаването на пистата са част от Генералния план за развитието на Летището, процесът по представянето на който приключи успешно през 2017 година. За Генералния план концесионерът изготви екологична оценка и изработи екологична програма, като и двете бяха одобрени от РИОСВ във Велико Търново.

Снимка 236967

Източник: Хасково.нет

На следващ етап, съгласно договора за концесия, бе изготвен Специализиран подробен устройствен план, който влезе в сила на 21 август 2018 г. Въз основа на него бе издадена виза за проектиране - задължително условие за възлагане от страна на концесионера на изработването на технически и работни проекти по инвестиционните направления.

До края на 2019 година те са изработени и съгласувани и "Гражданско летище Горна Оряховица 2016" АД започна подготовката за изпълнението им. Докато текат всички тези дейности, концесионерът поддържа необходимото ниво на експлоатационна годност на Летището.

Модернизацията на аеропорта - по-дълга писта и цялостно обновление

Догодина летището в Горна Оряховица трябва да се сдобие, освен с по-дълга писта, с периметровата ограда и видеонаблюдението. Те са в процес на изграждане и ще бъдат готови още до края на 2023 година.

Към днешна дата вече е изграден хангар за техническо обслужване и съхранение на въздухоплавателни средства, който е частна собственост. Концесионерът е предложил да придобие собствеността върху хангара и да го прехвърли на държавата съгласно концесионния договор.

"Гражданско летище Горна Оряховица 2016" АД е представило годишна инвестиционна програма за 2023 година в размер на 6 960 000 лв. без ДДС, които да бъдат разходвани за периметровата ограда и за хангара", посочва концесионерът.

Районът около Горна Оряховица е много подходящ за привличането на чуждестранни инвестиции, тъй като разполага с добра техническа инфраструктура и се намира в близост до летище и гара. Предстои да разберем дали модернизацията на летището ще привлече нови инвестиции в града.

Покритият паркинг на Терминал 2 на Летище София ще бъде реновиран за 24,5 милиона лева

Покритият паркинг на Терминал 2 на Летище София ще бъде реновиран за 24,5 милиона лева

Ремонтът ще започне през 2024 г. и ще завърши за година