България започва подготовката на газовата връзка със Сърбия, която трябва да заработи през 2020 г. За целта са предвидени 11.7 млн. лв. по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", които ще бъдат разпределяни от Министерството на енергетиката, съобщава Капитал.

Ведомството трябва да подготви проектното предложение до 20 март, което да бъде одобрено в рамките на 3 месеца. Изпълнителите на отделните задачи като консултантски услуги, археологически проучвания, уреждане на правата върху имотите по трасето ще получат необходимите средства след средата на годината.

Всички подготвителни дейности трябва да приключат в рамките на 2 години. Реално срокът трябва да е по-кратък, тъй като България и Сърбия са подписали споразумение интерконекторът да заработи през 2020 г. Строителството се очаква да започне през май 2019 г. и дотогава подготовката трябва да е завършила.

Газовата връзка се планира още от 2012 г. и трябваше да е готова през 2015 г., но проектът беше отложен заради липсата на осигурено финансиране от Сърбия. Цялата сръбска част се очаква да струва между 65 и 75 млн. евро, като Белград ще разчита и на грантове от предприсъединителните еврофондове.

За изграждането на българската част са предвидени 88 млн. лв. (45 млн. евро) по ОП "Иновации и конкурентоспособност". Средствата бяха заложени в работната програма за 2016 г., но строителството се отложи.

Дължината на трасето е 150 км, от които 61 км на територията на България. Капацитетът ще бъде от 1.8 до 5 млрд. куб. м годишно. Интерконекторът трябва да диверсифицира източниците на газ за двете държави.