ConocoPhillips обяви, че ще увеличи програмата си за обратно изкупуване на акции до края на годината с допълнителни 10 млрд. долара, посочи Цветана Параскова от Oilprice. По същото време базираната в Хюстън, Тексас, компания оповести също, че коригираните ѝ приходи за последното тримесечие на 2019 г. са по-ниски от очакваното и възлизат на 831 млн. долара (или 0,76 долара за акция), което е значително по-ниско от 1,3-те млрд. долара година по-рано.

Според петролната и газова компания причината за това са по-ниските изтъргувани обеми между октомври и края на декември и понижението на цената на суровия петрол, която е с 11% по-ниска спрямо същия период на 2018 г. Освен това ConocoPhillips е имала понижение на разполагаемите финанси заради очакваната продажба на активите си в находището Ниобрара.

В резултат от това и постъпленията за цялата година се понижават до 4 млрд. долара, което е значително под 5,3 млрд. долара от 2018 г. Данните идват въпреки увеличаването на добива от най-големите находища, в които компанията оперира (Пермския басейн, Ийгъл форд и Бакен), с 22% на годишна основа.

Компанията получи пари от операции в размер на 11,7 млрд. долара за изминалата година, което надхвърля сбора на капиталовите разходи от 6,6 млрд. долара, обратните изкупувания от 3,5 млрд. долара и разпределените дивиденти от 1,5 млрд. долара.

Но за да подобри финансовите си параметри допълнително, петролната компания ще увеличи обхвата на програмата си за обратно изкупуване на акции с още 10 млрд. долара до общо 25 млрд. долара. Планът започна още преди четири години и до момента са изкупени обратно ценни книги на компанията на обща стойност 9,6 млрд. долара. Само през миналата година тя похарчи за такива 3,5 млрд. долара.