Според Министерството на промишлеността, науката, енергетиката и ресурсите на Австралия (DISER), след 3,9% спад през 2020 г., се очаква добивът на злато в света да нарасне с 5,5% (до 3,588 тона) през 2021 г., с 3,0% (до 3 696 тона) през 2022 г. и с 2,0% (до 3 769 тона) през 2023 г. Според ведомството се очаква с пускането на ваксините срещу коронавируса логистиката да не претърпява повече прекъсвания след 2022 г.

През 2021 г. се очаква добивът от златните рудници в Централна и Южна Америка и Африка да се възстанови, след тежкия удар, който понесе през 2020 г. Производството в Мексико се очаква да се увеличи с 24% през 2021 г. до 128 тона, в Перу с 35% до 136 тона и Южна Африка с 24% до 124 тона.

Очаква се Австралия да изпревари Китай като най-големия производител на злато в света през 2021 г. с добив от 384 тона. В Поднебесната империя по-строгите екологични норми вероятно ще потиснат добива до около 370 тона годишно през следващите няколко години.

Солидното портфолио от златодобивни проекти в Австралия и Канада вероятно ще стимулира по-високата световна продукция на златните рудници в краткосрочен план. През него минните компании ще се фокусират върху удължаването на експлоатацията на съществуващите мини.

Но тенденцията на нарастващ добив ще се обърне, при това - относително скоро. DISER отбелязва, че след пик от 3 807 тона през 2024 г. се очаква производството на златни рудници в света да намалее с 0,8% годишно през 2025 и 2026 г., до 3 746 тона през 2026 г.

Според доклада броят на нерентабилните златни мини се очаква да нарасне от 5% през 2021 г. на 10% през 2026 г. Затова ще се наблюдават повече затваряния на рудници и намалено производство на златните мини.