Един от най-големите градове в Щатите тръгва по пътя на 100% чиста енергия.

Властите в Чикаго обявиха, че са одобрили нормативен акт, според който до 2040 година домакинствата и бизнесът там ще ползват изцяло и само възобновяема енергия.

Предстои до края на следващата година да бъде одобрен план как това ще се случи постепенно. Засега обаче е ясно, де до 2035 година в града всички сгради трябва да бъдат захранвани от зелена енергия.

Властите там планират още да предложат различни мерки в изпълнение на тази цел, като гарантират различни ползи за гражданите, които решат да преминат към ток, генериран от възобновяеми източници.

Заедно с това ще бъдат направени промени в обществения транспорт, като до 2040 година всички 1850 автобуса, които обслужват града, ще бъдат електрически.

През миналата година щатът Илинойс, в който се намира Чикаго, прие акт, според който всички населени места там трябва да преминат към 100% възобновяема енергия до 2050 година.