През 2015 г. Испания излезе на първо място в света по обем на експортираното вино, продавайки зад граница 23,9 милиона хектолитра, пише, съобщава вестник El Pais.

На второ място по този показател е Италия 20 млн. хектолитра, на трето – Франция, с 15 млн. хектолитра (данните не включват пенливите вина).

Но по парична стойност на експорта, лидер продължава да е Франция (€8 млрд.), следвана от Италия (€5 млрд.), а Испания е на трето място с износ на стойност 2,6 милиарда евро. Средната цена на изнасяното от Испания вино е €1,1 за литър, което е с 2,9% по-малко от 2014 година.

Експортът на бутилирани фина от Испания се е увеличил в сравнение с 2014 г. с 6,7% - до 8 млн. хектолитра, а продажбите – с  5,7%, до 1,6 милиарда евро. Средната цена на бутилираните испански вина през 2015 г. е 2,03 евро за литър. Средната цена при износа на наливно вино се е увеличил с на 9,6% - до 12,9 млн. хектолитра. Но в стойностно изражение се е свил с 0,2%  - до €503 млн., като средната  цена за литър е паднала с 8,5% до 0,36 евроцента.

Основен вносител на испанско вино през миналата година е била Франция, купила 6,5 млн. хектолитра,от които  5 млн. небутилирано по средна цена за литър  €0,32 за литър.

На второ сред вносителите е Германия, купила 4,2 млн. хектолитри, от които   2,5 млн. хектолитра наливно вино по среда цена  €0,3 за литър.

Третият най-голям импортер на испанско вино е Италия: 2,7 млн. хектолитра, от  които 1,1 млн. наливно  по  0,34 евроцента за литър.