Пощенска банка получи поредно ключово признание за ефективността на своята бизнес дейност, след като международната рейтингова агенция Moody's Ratings ("Moody's") повиши дългосрочния и краткосрочен депозитен рейтинг на институцията съответно на Baa2/P-2. Перспективата на дългосрочния депозитен рейтинг остава положителна. В същото време рейтинговата агенция повиши дългосрочния рейтинг за Риск от контрагента (Counterparty Risk Ratings, CRR) на Baa1. Актуализираната оценка на рейтинговата агенция, която е една от трите най-големи в света, потвърждава способността на Пощенска банка да поддържа силни финансови показатели и да се адаптира успешно към динамичните пазарни условия.

Докладът на Moody's акцентира на стабилната капитализация на Пощенска банка, силната й повтаряща се рентабилност и нарастваща депозитна база.

"Това международно признание има ключова стойност за нас, тъй като е доказателство за усърдната ни работа и е в резултат на устойчивото развитие на банката. То отразява доверието, което нашите клиенти и партньори ни гласуват, но и подкрепя още веднъж стратегическите ни цели за стабилен растеж. Основен фокус за нас остават иновациите, предоставянето на отличното потребителско изживяване, заедно с осигуряването на изключителна добавена стойност, с което продължаваме да затвърждаваме лидерската си позиция на една от водещите финансови институции в страната", коментират от Пощенска банка.

Към края на 2023 г. Пощенска банка отчита коефициент на базовия собствен капитал от първи ред в размер на 19,0%, с нетен доход към материалните активи в размер на 1,7% за годината и с депозити на клиенти, които доминират в нейната база за финансиране и представляват 81% от общите активи, се казва още в доклада на Moody"s. В перспектива рейтинговата агенция изразява своите очаквания, че профилът на платежоспособност и ликвидност на Пощенска банка ще остане стабилен.

Пощенска банка, част от международната група Юробанк, има повече от 30 години успешно присъствие на българския пазар. През периода финансовата институция следва стриктно своята стратегическа рамка за развитие на екосистема от дигитални и традиционни канали за банкиране и се отличава със своите модерни решения, иновативни концепции и специализирани продукти и услуги. Банката се нарежда и сред най-награждаваните в редица национални и международни конкурси, а сред част от отличията ѝ през 2024 г. са за "Топ работодател" от международния независим Top Employers Institute за втора поредна година, както и е обявена най-добрата банка попечител в България от престижното международно издание за капиталови пазари, управление на активи и инвестиционна дейност Global Custodian за дванадесета поредна година.

Повече информация за цялата гама от решения на Пощенска банка може да бъде открита онлайн на www.postbank.bg.