Ако досега сте смятали, че отпадъците, които домакинствата изхвърлят в контейнерите и които често са разпръснати по улиците, са най-големият замърсител в Европа, то сте в грешка. Всъщност на първо място в Европа като замърсител номер 1 е не друго, а изкопната почва. Това посочват в публикация от Euroactiv, позовавайки се на данни на Евростат.

Всъщност изкопаната земя, която се използва за строителни дейности, е пет пъти по-голям замърсител, отколкото отпадъците, изхвърляни от домакинствата.

"Например, във Франция 150 милиона тона се произвеждат всяка година", посочва Еманюел Казанов, който е главен изпълнителен директор на френският старт-ъп Hesus, занимаващ се с управление на строителни отпадъци.

"Понастоящем изкопните почви се считат за отпадък съгласно европейското законодателство и заради това те са изхвърляни на сметищата. И въпреки това 80% от тази почва не е замърсена и може да бъде използвана повторно за други цели, ако бъде въведена адекватна система за организирането на това", обяснява той.

По думите на Казанов към момента е трудно да бъде дадена точна статистика за точният обем на изкопните почви, изхвърлени в отделните страни-членки, тъй като такава не се събира.

От друга страна законодателството в някои държави изисква плащането на такса върху тях. В Белгия, например, те трябва да платят по 0,05 евро на кубичен метър. Липсата на достатъчно пълна информация за това какво се случва с тази почва позволява на компании от строителния сектор да си спестяват разходи.

"Не се извършват проверки на местата, където те биват изхвърляни, което отваря вратата за незаконно изхвърляне на вече замърсена почва от стари индустриални терени, например", казва още експертът.

Според основателят на Hesus никой не знае с точност къде точно се изхвърля цялата изкопна почва, което е един от големите проблеми пред Европейския съюз на фона на усилията за справяне със замърсяването.

"Има жилищни сгради и инфраструктура, изградени с вече замърсена почва. Днес сме изправени пред потенциално разрешими проблеми със здравето на населението, така че това може да се превърне в голяма тема за ЕС", убеден е той.