Норвегия одобри петролни и газови проекти на обща стойност от 16,4 милиарда евро. Страната се превърна в най-големият доставчик на природен газ в Европа по време на пандемията.

Проектите ще бъдат в Северно море и в Норвежко море и предвиждат 19 нови разработки, изграждане на съществуващи находища и увеличени проекти за добив на петрол, съобщава министерството на енергетиката, цитирано от Bloomberg.

Вероятно ще продължи да има силно търсене на енергия от страна на Европа, след като континентът се отказа от руската енергия. Редица планове за развитие бяха в сектора в страната бяха представени в края на миналата година.

"Норвегия е единственият нетен износител на петрол и газ в Европа и чрез тези проекти ние гарантираме още повече производство от втората половина на това десетилетие", коментира енергийният министър Терье Асланд в свое изявление.

При единия от проектите Yggdrasil са планирани 55 сондажа. Счита се, че тази зона съдържа около 650 милиона барела нефтен еквивалент, което я прави един от най-големите проекти за развитие на норвежкия континентален шелф през последните години.