В Турция положиха техническата основа за първата в страната офшорна вятърна електроцентрала, съобщава Daily Sabah. Тя трябва да е  готова и да започне работа още през 2024 година. Мащабният проект е част от усилията на Анката за използване на чисти енергийни източници и за ограничаване на тежката външна зависимост на страната. 

"Размерите на земята за офшорни вятърни енергийни централи бяха определени през август като част от рамката на зоната за възобновяеми енергийни ресурси (YEKA), проправяйки пътя за започване на технически проучвания през 2024 година", заяви Мурат Дурак -председател на борда на Асоциацията за офшорна вятърна енергия.

Снимка 367566

Източник: iStock

Турция е виден защитник на намаляването на емисиите от изкопаеми горива, като същевременно развива доставките на възобновяема енергия през последните години. Страната успя да увеличи общото производство на електроенергия, като същевременно намали производството на въглища, благодарение на агресивното нарастване и разгръщането на чиста енергия от вятърни, слънчеви и водни инсталации.

Румънската GSP изгражда първата плаваща вятърна турбина в българските води на Черно море

Румънска компания изгражда първата плаваща вятърна турбина в българските води на Черно море

По проект на френска компания

Към днешнна дата турската държава може да се похвали с над 106 000 мегавата инсталирана електроенергия, в сравнение с 32 000 мегавата през 2002 година, показват даните на Министерството на енергетиката и природните ресурси. Делът на възобновяемата енергия в общата инсталирана мощност вече е достигнал 55%.

Турция е на първо място по инсталиран капацитет за геотермална енергия, на второ място по водноелектрическа енергия, на седмо по вятърна енергия и на осмо по инсталиран капацитет на слънчева енергия в Европа. Анкара има амбициозен план да утрои капацитета си за възобновяема енергия до 2053 година, тъй като се стреми да стане въглеродно неутрална икономика. Голям интерес за инвестиции има, както за плаващи, така и за фиксирани вятърни инсталации.

Първата атомна централа на Турция, която ще бъде по-мощна от АЕЦ "Козлодуй" получи разрешение за експлоатация

Първата атомна централа на Турция, която ще бъде по-мощна от АЕЦ "Козлодуй" получи разрешение за експлоатация

Най-голямата инвестиция в един обект в историята на Турция