Надзорният съвет на Българската банка за развитие (ББР) се увеличава от трима на петима членове, съобщиха от Министерството на иновациите и растежа. Според ресорното ведомство това решение няма да натоварва финансово ББР. Припомняме, че на 23 септември министърът на иновациите и растежа Александър Пулев намали възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на ББР на 2 000 лв., при наследени от неговия предшественик възнаграждения от до 10 000 лв. на човек на месец.

"Така месечната сума за възнаграждения на всички петима членове на НС след увеличаването на състава на органа ще е в пъти по-малко от възнагражденията на тримата, преди промените, направени от министър Пулев. Тези нива на заплати са близки до пазарните в сходните структури на търговските банки в страната", уточняват от ресорното ведомство.

ББР ще отпуска кредити на малки фирми, за да могат да разсрочват сметките си за ток

ББР ще отпуска кредити на малки фирми, за да могат да разсрочват сметките си за ток

Минималният размер на целевия кредит е 20 000 лева

Новите членове

Според решението на министъра на иновациите, в качеството му на едноличен собственик на капитала на Банката в Надзорния й съвет влизат доц. д-р Росен Карадимов и Деляна Иванова.

 доц. д-р Росен Карадимов

Източник: Министерство на иновациите и растежа

доц. д-р Росен Карадимов

Доц. Карадимов е преподавател в Юридическия факултет на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" от 1991 г. Титуляр и лектор на учебната дисциплина Право на интелектуалната собственост. Специализирал е търговско право в Институт "Макс Планк", Хамбург, Германия. Той е бил правен консултант и процесуален представител на ББР АД, НГФ ЕАД и Микрофинансираща институция Джобс АД по дела по спорове по предявявани вземания към КТБ АД в производството по несъстоятелност и обжалването на сметката за разпределение. А също и процесуален представител на ББР АД по други търговски дела, свързани със събиране на проблемни вземания на Банката. 

ББР предоставя 60 милион лева по нова програма за подкрепа на туризма

ББР предоставя 60 милион лева по нова програма за подкрепа на туризма

По новата програма ББР ще предложи два продукта - "Ликвидна помощ за ресторантьори" и "Ликвидна помощ за хотелиери"

В последното редовно правителство Деляна Иванова е била заместник-министър на регионалното развитие, ръководител на управляващите органи на програмите със средства от ЕС, администрирани в МРРБ и ресорен заместник-министър за политиките в отрасъл водоснабдяване и канализация и държавна собственост.

Деляна Иванова

Източник: Министерство на иновациите и растежа

Деляна Иванова

Преди встъпването си в изпълнителната власт, Иванова е народен представител в 45-то Народно събрание и 46-то Народно събрание и е член на Комисията по бюджет и финанси. По-голямата част от професионалният й път е в банковата сфера - в Креди Агрикол България (Изпълнителен директор и член на Управителния съвет), ТБ Биохим, Банка ДСК и Пощенска Банка.