В консултантската компания за търговия на дребно JL Buchanan работната среда е ориентирана само към резултатите на служителите или т.нар. results only work environment - ROWE. Това е стратегия за управление, която се фокусира върху ефективността на персонала, като им се плаща за резултати, а не за изработени часове. Сюзън Хоуби, която е главен изпълнителен директор на компанията, научава от Instagram, че една от служителките ѝ е в Париж, но това не я изненадва, защото не се притеснява кога и откъде работи екипът ѝ.

"Това е силата на доверието", споделя тя. "Служителката ми е в Париж, но знам, че работата ѝ ще бъде свършена. Тя може да е направила само някаква минимална част от възложените ѝ задачи или колегите да ѝ помагат за тях, но аз нямам притеснения. Вярвам, че щом е предприела пътуването си, е предвидила как работата ще бъде свършена."

При този модел на работа наречен ROWE, не е необходимо хората да искат разрешение, за да си тръгнат по-рано, да работят от вкъщи или дори от друга държава.

Компанията, която има 850 служители в 55 страни и всичките работят от вкъщи

Компанията, която има 850 служители в 55 страни и всичките работят от вкъщи

Опитът на новаторите

"Всеки човек е 100% отговорен и 100% самостоятелен, което означава че сами управляват нещата и са независими", казва Джоди Томпсън, директор на CultureRx, която също помага за развитието на работната стратегия. Tя обяснява, че това не означава, че няма физически офиси, но нуждата от специални работни пространства все повече намалява като добавя, че "при тази концепция разходите за недвижими имоти могат да спаднат значително."

Хоуби прилага ROWE в компанията си през 2009 г. и споделя, че ангажираността на служителите, производителността и ефективността са се увеличили, заедно с печалбите и продажбите.

Идеята за тази стратегия на работа изглежда проста, но може да бъде предизвикателна за изпълнение. Това означава да се откажем от дълбоко вкоренената представа, че най-добрите служители са тези, които винаги са на бюрата си. Освен това, трябва да отсъстват моментите, когато се прави проблем на служителите за посещение на училищна активност на детето им по средата на деня или при желание за тренировка следобед. Както и е важно да не се разпитват колегите, когато напускат офиса. При системата ROWE всички имат неограничен брой ваканционни дни, без да е необходимо одобрение за тях.

Пример за друга такава компания са WATT Global Media, които предоставят съдържание и маркетингови услуги за агробизнесите. Те внедряват ROWE през 2012 г. след дълъг период на трансформация и наемане на нови служители. Изпълнителният директор на компанията Грег Уаг, споделя, че промяната се отразява много добре не само върху задържането на настоящите служители, но и върху набирането на нови.

Как да направите впечатление, когато работите дистанционно?

Как да направите впечатление, когато работите дистанционно?

Разговорите са най-важни

ROWE дава свобода на екипа, но за да бъде той успешен, трябва да има ясни и подробни цели и показатели за тяхното изпълнение, споделя Томпсън. "Нужно е да се знае точно какво заплащане се получава за съответните постигнати резултати". Те са единственото нещо, което се следи, съответно трябва да са ясни. По този начин служителите на WATT се включват по-активно в определянето на цели и задачи, за да определят кое е постижимо и всички да знаят какво се очаква от тях.

"Целите вече се създават отдолу нагоре, а не отгоре надолу", споделят от WATT. "Много години ситуацията не беше променяна, но сега е постигнат един двупосочен диалог."

Повечето служители се радват на свободата, която ROWE предоставя, но за мениджърите е по-трудна адаптацията към новия стил на работа. Те трябва да станат "ментори, ориентирани към резултатите" и да помагат на екипа си в постигането им, в разрешаването на проблеми и в това да са възможно най-продуктивни. Томпсън обяснява, че при този тип на работа, йерархията е по-скоро хоризонтална, отколкото вертикална.

"Това е най-доброто решение за постигането на добър баланс между работа и личен живот", казва Лана Джоунс, представител от JL Buchanan. И това, че служителите имат повече свобода, "не означава да се работи по-малко, а по-умно."