Ново решение на Европейския съд по правата на човека дава сериозен повод за размисъл върху правата на служителите върху техните интернет разговори по време на работа.

Съдът разгледа спор между румънски инженер и неговия работодател, който е използвал неговата личните му разговори в интернет като причина да го уволни. Решението на магистратите може да учуди повечето от вас.

Казусът разглежда случая на Богдан Михай Барбулеску, който през 2007 година губи своята работа заради лични разговори в Yahoo Messenger. Според служителя той е използвал акаунта само за работни цели, но неговият работодател – частна румънския компания – е проследила лични съобщение до неговата годеница и неговия брат.

Ето защо Барбулеску се обръща към румънски съд – безуспешно. Следва сезиране на Европейския съд за правата на човека, но и там решението не е в негова полза.

Решението в пълния му вид можете да видите тук, но от него стават ясни два важни момента. Първо, Барбулеску е създал своя акаунт в Yahoo Messenger изцяло за служебни цели – да отговаря на клиентски запитвания. Това дава, според съда, правото на работодателя да проверява неговата кореспонденция.

Втората причина е това, че Барбулеску е бил предварително уведомен, че частните разговори в интернет по време на работа са напълни забранени