Маслината е позната на човека поне от шест хилядолетия. Все още не е изяснено къде е първичното огнище на нейния произход и разпространение - приема се, че това е някъде в Средиземноморието. Не са известни и родителските диви видове, но са създадени са над 500 сорта. За най-старо съществуващо и досега маслиново дърво, което е на 3 000 години, се смята това, намиращо се на гръцкия остров Крит.

За хората от Южна Европа маслината е живот - храна и лекарство. Маслината е неразривно свързана с бита, преживяването и културата на огромни маси население в региона. Позната от египетските пиктограми, от Асиро-Вавилония. Кой не знае символа на мира - гълъб с маслиново клонче?

На Стария континент маслината заема около 90 млн. дка, основно в Средиземноморието с реколта от около 7 млн. тона плодове и 1,3 млн. т зехтин, 94 % от което се консумира от населението-производител. Само 6 % се изнася в други страни, пише sinor.bg.

Испания е най-големият производител на маслини в Европейския съюз, показват данни на европейската статистическа служба Евростат. В страната се концентрират повече от половината маслинови насаждения в общността.

През 2017 г. площите с маслини в Испания са над 2,5 млн. хектара, като се увеличават с около 300 хил. ха за период от 5 години, според проучване на Евростат. Това представлява 55% от маслиновите насаждения в ЕС.

На второ място е Италия с малко над 1 млн. хектара маслинови насаждения, което е почти една четвърт от масивите с маслини в ЕС.

Трета е Гърция с 670,68 хил. ха или 15% от площите с маслини в ЕС.

На четвърто място е Португалия с малко над 300 хил. ха или 7% от насажденията в ЕС.

Останалият 1% от площите се разпределя между Франция, Хърватия, Кипър и Словения.

Общо в ЕС над 4,6 млн. ха площи са заети с маслинови дървета. Повече от половината от площите са с маслинови дървета с възраст над 50 години.