Непрекъснато чуваме за рекордните депозити, които българите държат в банката. Колко точно обаче се пада средно на българин? Отговорът е депозит от около 6 000 лева.

А сега нека да сравним този резултат с това, което жителите на най-голямата световна икономика държат в банките. Средният американец съхранява 4 436 долара в банката си, съгласно данни на консултантската фирма Moebs Services.

Приведена в левове, сумата е 7 540 лева и определено родните спестители могат да си купят повече неща с тези спестявания в сравнение с американците спрямо покупателната сила на парите.

Заделените от тях средства в банките са и по-голям процент от доходите им, сравнени с тези на американските спестители. В допълнение трябва да споменем, че средният доход на американците е в пъти по-висок от този на българите. Не бива да си мислим обаче, че само българите увеличават спестяванията си в банките през последните години.

Забележителен е ръстът на депозитите на американците, като за сравнение средният американец е държал едва 788 долара в банката си през 2007-ма година или преди Голямата депресия.

Каква е причината за драматичната промяна и повишението от над пет пъти в държаните в банките спестявания? Най-вероятно кризата и рязката обезценка на финансовите активи. Това е накарало все повече американци да държат пари за спешни случаи и в случай на нужда да имат средства "под ръка".

Американците имат още един проблем, подобен на повечето българи. Голяма част от тях не са заделили нищо за подсигуряване на старините си, като държавната пенсия едва ли ще им стига за да си покриват основните разходи за живот. Това звучи ли ви познато? Така че защо да съдим българите за рекордните им депозити?