Животозастраховането в България бележи впечатляващ подем, като най-голям принос за интензивното развитие имат застраховките "Живот", свързани с инвестиционен фонд. Причините са многопластови - променената инвестиционна среда и търсене на по-изгодни алтернативи за спестяванията, пандемията, която ни накара да осъзнаем колко сме уязвими и да потърсим застрахователна защита.

Развитието и потенциала на животозастраховането, ползите, които носят на потребителите инвестиционните животозастраховки и механизмите за управление на вложените от клиентите средства бяха сред темите, които дискутираха участниците по време на дебютното издание на мултиплатформения проект "Застраховки "Живот" - защита и инвестиции", което Bulgaria ON AIR организира за пръв път у нас съвместно с Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) и се излъчи в ефира на националната телевизия на 10 април. Модератор на специалния проект беше водещият на предаването Money.bg по Bulgaria ON AIR Петър Илиев.

Снимка 570671

По време на дискусията участниците се обединиха около мнението, че недостатъчната информираност и финансова грамотност, слабото разбиране за смисъла и ползите от застраховките като финансова подкрепа са сред причините за ниското ниво на застрахователно проникване у нас.

"В развитите пазари животозастраховането има водеща позиция, например за Европа е около 56% от общия премиен приход. Разликата с България е осезаема, а съотношението обратно - у нас делът на общото застраховане надхвърля 80%", посочи Владимир Савов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор.

Видна е, обаче, позитивна тенденция на нарастване на животозастрахователния сектор, делът му достига 19% от пазара през 2021 г., а само година преди това е бил 15%. Показателен е силно изпреварващият общото застраховане темп на растеж на премийния приход - 38% на годишна база, като са събрани 607 млн. лв.

Двигател на растежа са инвестиционните животозастраховки с ръст от близо 140% на годишна база за 2021 г. Интересът към тях е в резултат на предлагания баланс между дългосрочност и доходност и заедно с това застрахователна защита. Този вид хибридни продукти са сравнително нови за българския пазар, предлагат се от около 10-тина години.

"В Европа съотношението е 40% на инвестиционното застраховане към традиционното застраховане, ние също се доближаваме до този процент", поясни Светла Несторова, главен изпълнителен директор и председател на УС на ЗАЕД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" ЕАД.

"Това е обяснимо с редицата ползи, които инвестиционните животозастраховки дават на потребителите", подчерта тя и допълни, че особено атрактивно предимство е, че чрез тях дребните индивидуални инвеститори имат достъп до международните финансови пазари при преференциални условия, обичайно достъпни само за големи институционални инвеститори, като банки, пенсионноосигурителни компании.

"Причината е, че застрахователите са в позицията да се договарят за изгодни условия и да подбират за продуктите си първокласни инвестиционни фондове - с дългогодишна история, добре управлявани, със съответните обем, мащаб и диверсификация", поясни тя.

Водещо предимство на този вид продукти е застрахователната защита, която те осигуряват наред с инвестицията на средства. Освен покритията по основните рискове като смърт и трайна инвалидност при злополука и заболяване, се предлагат и много атрактивни допълнителни покрития. Например, застрахователната сума по риска "злополука" може да се увеличи значително, критичните болести също могат да бъдат включени като допълнително покритие. Така, през срока на полицата ползваме застрахователна защита по рискове, свързани с нашия живот и здраве, а накрая получаваме вложената от нас във вид на премии сума със съответната доходност по нея.

Инвестиционните животозастраховки имат и други плюсове, коментираха участниците в дискусията. Могат да се ползват данъчни облекчения чрез намаляване на данъчната основа с до 10 % със сумата на платените през годината премии. Не много известно е също, че вземанията по животозастраховките са несеквестриуеми, т.е. съдебният изпълнител не може да наложи запор върху тях, ако се намирате в такава ситуация. Така, този вид застраховка е един от сигурните начини да оставите в наследство парични средства. Сигурност дава и фактът, че вземанията по животозастраховките са гарантирани до 196 000 лв. при фалит на застраховател, по подобие на влоговете в банки. Интересното е, че такава гаранционна схема е създадена и ефективно функционира у нас, но това не е така за всички европейски държави.

"Друго предимство е, че независимо колко животозастраховки имаме - две или повече - при реализирал се риск ще получим обезщетение по всяка една, за разлика от общото застраховане, където не може за едно събитие да получим две или три обезщетения", подчерта Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ и изпълнителен директор на ЗАД " Алианц България".

"Застрахователите търсят иновативни и гъвкави решения, за да отговорят на индивидуалните нужди на потребителите", посочи Веселин Ангелов. По негови думи, всеки може да подбере подходящо за конкретните си потребности застрахователно покритие, а по отношение на инвестиционния елемент - възможностите са наистина широки. Има различни предложения, както за хора с по-рисков инвестиционен профил, така и за по-консервативно настроените.

"Чрез инвестиционните животозастраховки се осигурява широк достъп до различни видове финансови инструменти, може да се инвестира в различни географски региони и държави, на различни пазари, в различни индустрии и т.н. От гледна точна на диверсификацията това е едно от най-удачните решения". Това мнение изрази Ивайло Пеев, управляващ партньор на Life Partners Bulgaria.

Всеки човек може да си намери "своя" продукт, посочи той, не само хората с по-висок доход и финансово-грамотните. Продуктите са структурирани изключително разбираемо, предоставя се ясна и детайлна информация и с консултантската помощ могат да бъдат достъпни до всеки. Основното е да гледа на инвестиционните животозастраховки като на дългосрочно вложение, което ще даде своите плодове след години.

В рамките на експертната дискусия Явор Ачев, мениджър за България на "Амунди", определи животозастраховките като "магически продукт", защото те решават може би най-важния въпрос пред инвеститорите, а именно да държат техните емоции под контрол, вследствие на което се получава по-добра доходност. Това се дължи на една от характеристиките на тези продукти - просто не е изгодно да се прекратяват като минимум 5 години от сключването им и така се предпазват от последиците на импулсивните решения, взети под влияние на страх или алчност, например.

"Добър пример е ситуацията в началото на 2020 г., когато пазарите се сринаха изключително бързо. Притежателите на инвестиционни полици се оказаха почти единствени инвеститори, които купуваха тогава на ниски цени и после, когато пазарът се възстанови, бяха на печалба", обясни Явор Ачев.

Инвестирането на равни вноски е друга специфика при инвестиционните животозастраховки, тактика, благодарение на която се "обират" пазарните колебания и се подсигурява по-добра доходност в дългосрочен план. Разбира се, потребителите могат да направят промени в инвестиционните си портфейл, но е важно преди това да се посъветват с консултанта си.

Инвестиционните животозастраховки са силно регулиран продукт на ниво Европейски съюз и съответно в България, у нас се прилагат всички изисквания по Платежоспособност 2, за разпространението на такива продукти. Това прави животозастраховките един от най-безопасните, регулаторно стимулирани начини инвеститорите да се възползват от възможностите на финансовите пазари.

"Ако искате да увеличите спестяванията си, да оставите нещо на близките си и заедно с това да се ползвате от застрахователна защита, то няма по-сигурен и безопасен начин от инвестиционната животозастраховка". С такъв съвет се обърна към потребителите Светла Несторова в края на визионерската дискусия.

Запис на цялата дискусия "Застраховки Живот: защита и инвестиции", която Bulgaria ON AIR организира съвместно с Асоциацията на българските застрахователи, може да гледате във Facebook страницата и YouTube канала на националната телевизия. Тя се провежда по повод юбилейните годишнини - 140 години застраховане в България и 30 години от създаването на АБЗ.