Цените на електричеството в България са намалели през първата половина на 2017 година в сравнение с предходната до средна цена от 9,6 евро за 100 кв/ч или 18,7 лева. Това отчита слаб спад от 0,2% за разглеждания период, показват данните на Евростат. За всички държави членки поевтиняването е малко по-високо - от 0,5 на сто.

От статистическата служба посочват, че през първите шест месеца на годината токът е бил най-евтин именно у нас със стойност под 10 евро за 100 кв/ч при средно ниво за Европейския съюз (ЕС) от 20,4 евро за същото количество електричество.

След България най-ниска е цената на електричеството в Литва и Унгария. От друга страна токът излиза най-солено на домакинствата в Дания и Германия - и за двете членки средната стойност е 30,5 евро за 100 кв/ч.

От Евростат отчитат, че най-голямо поскъпване за разглеждания период има в Кипър, Гърция, Белгия и Полша със съответно 22%, 12,8%, 10% и 6,9%. В същото време токът е поевтинял сериозно в Италия, Хърватия и Литва - с над 9 на сто.

Според изчисленията причина за високите цени на електричеството в Дания и Германия, както и на тези в Португалия до голяма степен са начисляваните данъци и такси. В тези страни те формират над половината от стойността.

За България делът е 17%, което е с 20% по-ниско от средното му ниво за целия Европейски съюз. Най-малка тежест данъците и таксите имат в сметките на домакинствата в Малта, където делът им е едва 5 на сто.

Снимка 326482

Източник: Евростат