Новата 2020 година се очертава предизвикателна за предприемачите на малък и среден бизнес. Пазарната среда се развива, а това отваря вратите на нови корпоративни възможности. Новото начало дава шанс за разширяване на бизнеса от етапа, до който сте успели да достигнете в края на предходната година. Натрупаният опит и експертиза на ръководно и екипно ниво - също. Всяка нова идея изисква старателно планиране и ефективно финансиране. Нуждаете се от бързи оборотни средства, с които да реализирате планираните потенциални проекти за една успешна инвестиция. Финансирането на проектите в точния момент е ключово за успеха им.

Финансовите партньори на бизнеса Prospect Capital познават предизвикателствата на работната среда. Навременното кредитиране и осигуряване на бързи оборотни средства може да се окаже точката на пречупване и растеж на бизнеса. Експертите от компанията покриват широк спектър от възможности за финансиране с лесно кандидатстване и първоначално одобрение до 24 часа.

Мостово бизнес кредитиране

Мостовото кредитиране предлага възможност на бизнеса да премине на следващото ниво. Очакването на краткосрочни финансови постъпления не бива да бъде причина за прекратяване на текущите възможности. Мостовото кредитиране има за цел да обезпечи нуждите на бизнеса до момента на постъпване на очакваното финансово събитие и разплащане от клиенти и контрагенти. Клиентите могат да разчитат на кредитиране от 50 хил. лв за срок до 12 месеца с бързо одобрение и широк спектър от приемливи обезпечения.

Многоцелеви ипотечен кредит

Наличието на ликвиден имот без тежести и възбрани отваря възможностите за бързо финансово постъпление при нужда. Prospect Capital разполага с ускорена процедура при разглеждане на документи, с която можете да се възползвате от навременно кредитиране по всяко време. Кредитът се отпуска със срок до 60 месеца и до 70% от оценката на предлаганото обезпечение. Тази възможност може да даде тласък на фирменото развитие в нова посока или да подкрепи вече установена такава.

"Ипотека - сконто" с възможност за отстъпка от лихвата

Планирането на експанзия в други градове или чужбина е солидно начинание. При поява на подходящ прозорец за осъществяване на сделка, но недостиг на средства, можете да разчитате на Prospect Capital. Продуктът "Ипотека - сконто" дава възможност за отстъпка от лихвата в края на периода при изпълнение на предварително договорените условия.

Лизинг и обратен лизинг

В условията на непрекъснат технологичен напредък трябва да признаем, че технологиите и съоръженията правят бизнеса възможен. Не спирайте развитието на бизнеса и отговорете на динамиката на пазара. Prospect Capital предлага възможност за лизинг и обратен лизинг на ново или употребявано оборудване с краткосрочно одобрение. Срокът за връщане на кредитната сделка е до 3 години при минимална кредитирана сума от 50 хил. лв.

Когато говорим за бизнес, бързото кредитиране преминава в скоростната лента. Възможностите, които Prospect Capital предлага, дават тласък за нова посока. Възползвайте се от безплатна консултация с финансов съветник още днес.