Всеки пети човек в България не може да си позволи личен автомобил. Това се отнася и за всеки трети румънец, показва официална статистика на европейската служба Евростат.

Според нея през 2017 година 20,6% от хората у нас и 29,8% от тези в съседна Румъния не биха могли да отделят пари, за да ползват лична кола. Това е най-високият процент за целия Европейски съюз (ЕС) при средно ниво за всички страни членки от 7 на сто.

От друга страна обаче този резултат показва подобрение в двете държави, като година по-рано този дял за Румъния е 32,9%, а за България - 22%, сочат изчисленията.

В същото време най-малък дял са хората, които не могат да си позволят личен автомобил, в Кипър и Малта. Това важи за 1,7 на сто от хората в двете държави.

След тях се нареждат съответно Люксембург, Италия и Франция със съответно 2,2% за първата и 2,7% за следващите две държави.

От друга страна в групата на България и Румъния се причисляват още Унгария, Латвия и Словакия, където съответно 20,1 на сто, 18,1 на сто и 11 на сто от гражданите не могат да си позволят такава покупка.

Снимка 391504