Настоящото столетие определено е на Китай, но с увеличаването на китайските инвестиции в Африка, 22-ри век може да се окаже "златен" за втория най-голям континент в света, пише Quartz.

Инвестициите на Пекин в Африка ще създадат предпоставки за развитието на културата и иновациите там. Китайските инвестиции и договори на юг от Сахара възлизат на $299 милиарда от 2005 до 2018 година. А $60 милиарда нови капиталовложения обеща китайският президент Ши Джипинг през 2018 година.

Очаква се Африка да стане по-отворена за модерните технологии, като вече континентът е поле на много новаторски идеи. Ученият Квабена Боахен от Станфорд e създал ретини, използвайки изкуствен интелект, с които слепите могат да виждат. Друг африкански физик пък използва неврони от мишки, с които открива болестни клетки.

Първият сигнал за технологичен скок в континента е, че развиващите се страни ускоряват внедряването на иновациите, като прескачат по-старите и малко ефективни технологии и се насочват към по-напредналите.

Вторият показател за икономическо събуждане е демографията. Увеличаването на населението на континента кара държавите да търси пътища за устойчиво развитие. Населението в Африка ще се удвои до 4,2 милиарда до 2100 година. Това ще означава, че двама от всеки пет души на Земята ще бъдат африканци.

Третият индекс е културата. Тъй като африканците стават все по-мобилни, това ще им позволи да разпространяват своята култура. А имайки предвид броя им, процесът ще се развива с доста бързи темпове, привличайки нетен приток към градовете и селските райони.

Африканските мигранти са върнали $37,8 милиарда в Субсахара през 2017 -а, помагайки за развитието на региона. Очаква се сумата да се увеличи на $39, 6 милиарда през 2019 година.

Африка и разнообразните ѝ нации имат сериозно предимство в областта на растителните лекарства. Способността на континента да развие своята градска средна класа, запазвайки разнообразието от култури, осигурява преимущество на населението сега.

Способността на африканския народ да се адаптира към промените също е фактор, който говори за събуждането на икономиката на Черния континент. Той съхранява древни традиции и мъдрост, които в съвременния динамичен свят определено са полезни.

Културните вярвания и религиите там могат да превърнат Африка в лидер при следващия Ренесанс, както Италия водеше европейския.