Българската "Булгартрансгаз" ЕАД официално стана собственик на 20% от терминала за втечнен природен газ в до Александруполис. Изпълнителният директор на компанията Владимир Малинов подписа споразумението за покупко-продажба на акции от капитала на "Газтрейд" С.А. с мажоритарния собственик госпожа Асимина - Елени Копелузу, на церемония в рамките на срещата между премиерите на България и Гърция, съобщава сайтът News.bg.

Финализираните документи са последният етап от процеса, с който "Булгартрансгаз" ЕАД става равнопоставен акционер в проекта за терминал за втечнен природен газ в изпълнение на решението на Министерския съвет от януари 2020 година и сключения предварителен договор за покупко-продажба на 20% от капитала на Газтрейд С.А.

Подписано бе и още едно споразумение между проектното дружество "Газтрейд" С.А., "Булгартрансгаз" и другите акционери - гръцката държавна компания DEPA Commercial S.А. и Gaslog Cyprus Investments Ltd., която е една от големите международни компании, притежаващи танкери за транспортиране на втечнен природен газ.

"Днес даваме възможност да получаваме газ от всички краища на света. Гърция и България стават основен енергиен хъб и допринасяме за енергийната диверсификация в региона", заяви премиерът Бойко Борисов на церемонията в Атина.

"С инвестициите, които направихме в България, с изключителната подкрепа на ЕС, на ЕК, с мира, диалога, приятелството и стратегическото сътрудничество с нашите колеги от Гърция, днес ние придобиваме собственост в терминала", изтъкна премиерът.