Хонконг - специален автономен район на Китай, до края на 2022 г. ще направи необходимите изменения в Наредбата за вътрешните приходи като мярка за борба с трансграничното укриване на данъци, след като беше включен в сивия списък на държавите данъчните убежища.

Съветът на страните от Европейския съюз включи Хонконг, Северна Македония, Катар в т. нар. "сив" списък за данъците.

"Хонконг, като международен финансов център, винаги е участвал активно и е подкрепял международното данъчно сътрудничество. През годините Хонконг е възприел териториален принцип на данъчно облагане, според който офшорните доходи обикновено не се облагат с данък върху доходите в Хонконг ", се казва в изявление на правителството на Хонконг, цитирано от 1prime.ru.

Отбелязва се, че ЕС е загрижен, че корпорациите без значителна икономическа дейност в Хонконг не се облагат с данък върху офшорни пасивни доходи като роялти и лихви, което води до двойно освобождаване от данъци.

"С предпоставката, че подкрепя борбата срещу трансграничното укриване на данъци, правителството на Хонконг се ангажира да сътрудничи на ЕС и се ангажира да измени Наредбата за вътрешните приходи до края на 2022 г. и да приложи съответните мерки през 2023 г.", отбелязвана от правителството на района.

Подчертава се, че Хонконг ще продължи да прилага териториалния принцип на данъчно облагане, а правителството ще се стреми да поддържа прост и специфичен режим с ниски данъци, за да поддържа конкурентна бизнес среда в Хонконг.

Правителството обаче отбеляза, че предложените изменения ще бъдат насочени само към корпорации, особено към тези, които не извършват значителна икономическа дейност в Хонконг и използват пасивен доход, за да избягват данъците.

"Това няма да засегне индивидуалните данъкоплатци", се казва в изявлението.

Съобщава се, че правителството на Хонконг ще поиска от ЕС незабавно да премахне специалния административен регион от съответния списък след изменението на споменатите данъчни механизми.