От 1 юни т.г. най-сетне отпадат ограниченията за работа на българи в Швейцария. Сънародниците ни ще могат да пребивават свободно в страната при условие, че имат работно място. Това стана възможно, след като правителството на Швейцария прие на 15 май решение за отмяна на квотите за пребиваване на граждани от България и Румъния.

По последни данни на миграционните служби към края на март тази година в страната пребивават около 11 400 българи.

Какви са условията?

При заетост с продължителност до 3 месеца българите не трябва да кандидатстват за получаване на разрешение за пребиваване. Необходимо е обаче да бъдат регистрирани от своя работодател по електронен път. При започване на работа за повече от 3 месеца в една календарна година служителят трябва да получи разрешение за пребиваване срещу представяне на своя трудов договор.

Документът е валиден за цяла Швейцария и дава право на смяна на професията или работното място. За да получат документа българите трябва да направят адресна регистрация в общината по местоживеене и да заявят получаване на разрешение за пребиваване. За целта следва да представят лични документи и писмен трудов договор с работодател. Това трябва да се случи до 14 дни след пристигането в Швейцария и преди заемането на работното място.

Разрешенията са два вида - за краткосрочно и за продължително пребиваване.

Командированите работници могат да пребивават в Швейцария до 90 дни за една календарна година без разрешение за пребиваване. Въпреки това имат задължението за регистрация.

При командироване за повече от 90 дни важат други правила, които са определени извън рамките на Споразумението с ЕС за свободно движение.

Българските граждани, които искат да работят в Швейцария като самостоятелно заети, е необходимо до 14 дни след пристигането си в страната да направят адресна регистрация в общината по местоживеене и да заявят получаване на разрешение за пребиваване за извършване на самостоятелна дейност.

Самостоятелна заетост се осъществява само след получаване на разрешение, което е с 5-годишна валидност.