Четвърта частична сметка за разпределение на събрани средства от продажба на активи и осребряване на имуществото на Корпоративна търговска банка обявиха нейните синдици. Общата сума по нея, от която ще се плаща на кредиторите на затворената в средата на 2014-а кредитна институция, е 250 млн. лева. Плащанията ще започнат от 30 март 2021-а в клоновете на "УниКредит Булбанк". Таксите и комисионите за извършваните операции се дължат от лицата, получаващи средствата, и са съгласно тарифата за таксите и комисионите на "УниКредит Булбанк" АД.

Важно е да се знае, че с четвъртата сметка за разпределение парите, които синдиците плащат на кредиторите на КТБ достигат 1.3 млрд. лева. Първата сметка за разпределение в размер на 570 млн. лева бе пусната през май 2019-а. Втората частична сметка бе през юли на 2020-а и по нея бяха платени 430 млн. лева.

Третата сметка бе в края на август 2020-а и по нея вземанията си получи френската банка "Societe Generale", която се оказа обезпечен кредитор на КТБ и водеше със синдиците и дълги съдебни спорове за своите вземания, някои от които придобити и чрез прихващания.

Още при втората сметка за разпределение информирахме, че се готви и четвърта сметка за разпределение, която ще бъде захранена най-вече от парите, които синдиците на КТБ успяха да съберат от фирмите - бивши акционери на "Виваком". Това са около 125 млн. евро или близо 250 млн. лева. Още тогава бе ясно, че като общ размер сумата, която в крайна сметка синдиците на КТБ ще разпределят между кредиторите й, може да достигне 1.5 млрд. лева. Това около една трета от общите задължения на фалирата КТБ, което говори както за активната работа по събирането им, така и че противно на общото мнение, тази банка все пак е имала кредитни взаимоотношения, които позволяват осигуряването на някаква възвръщаемост на предоставените като заем пари.

Сега вече се говори, че може да има и пета сметка за разпределение, тъй като процедурите по осребряване на имуществото на КТБ не са приключили. След, като успяха да спечелят битката с бившите акционери на "Виваком" сега вниманието и усилията на синдиците на КТБ са насочени към връщане в патримониума на банката на наследството на бившия холдинг "Петрол". Синдиците водят сложни съдебни дела, в които се опитват да докажат, че трой е придобит с пари на банката. Ако тези техни усилия се увенчаят с успех, активите на дружествата от холдинга ще попаднат под контрола на синдиците на КТБ, а тяхното осребряване ще донесе нови милиони за разпределение между нейните кредитори.

Добре е да се подчертае, че в международен план събираемостта на средства от активи на фалирали банки рядко достига 20 процента, а тук може да е 33% и повече. А това до голяма степен е в противоречие със всички разпространени твърдения, че КТБ се е управлявала, а още по-малко, че е била замислена като финансова пирамида. Няма случаи в които финансова пирамида да е натрупала активи, с които да се обезпечи връщането на такъв голям процент от вземанията на нейните кредитори. А още по-малко има пирамиди, които да са получавали обезпечени, забележете ОБЕЗПЕЧЕНИ, а някакви други, кредити от банки като френския мастодонт "Societe Generale".

Важна подробност в случая с КТБ е че над 74% от сумите, които са или ще бъдат разпределени между кредиторите на КТБ, се полагат на Фонда за гарантиране на влоговете, който през декември 2014-а изплати на всички кредитори на КТБ, които са граждани или фирми гарантираните по закон депозити и сметки до 196 хил лева за всеки един кредитор.

И още нещо. След години, когато цялата процедура по несъстоятелност на КТБ приключи, може да се окаже, че държавата като бюджет не само, че не е загубила нито лев от фалита на КТБ, а напротив, спечелила е пари от него.