Обемът на обществените поръчки в ЕС, спечелени от свързани с Русия фирми след нахлуването в Украйна през февруари 2022 г., възлиза на общо 2.5 милиарда евро, според доклад на чешкия мозъчен тръст Datlab.

Използвайки патентован софтуер, който анализира големи данни за структурите на собственост на компаниите и ги свързва с данни за обществени поръчки в повече от 100 държави. Това включва някои скрити връзки със санкционирани лица: 9 443 компании в ЕС са съсобственост на санкционирани лица, а други 30 092 са контролирани от Русия, без да са свързани със санкционирано лице. Всички тези високорискови фирми най-вероятно не е трябвало да получават обществени поръчки след въвеждането на санкциите на ЕС.

Анализът обаче показва, че поне 242 от тези високорискови фирми продължават да печелят обществени поръчки. След налагането на санкциите тези компании са спечелили търгове на стойност 2.5 милиарда евро. Обемът на техните договори изобщо не е намалял спрямо предходната година. "Очаквахме спад в търговете за потенциално санкционирани компании. През 2022 г. това не се случи", заявява Иржи Скухровец, директор на Datlab.

Снимка 615521

Източник: Datlab

Докладът на Datlab е тревожен за Европейската комисия и правителствата на страните-членки на ЕС, които от началото на агресията на Русия в Украйна през 2014 г. са санкционирали 1473 лица и 207 организации в 10 кръга от санкции. Въпреки това проучването подчертава предизвикателствата, пред които са изправени властите при прилагането на тези санкции, които бяха критикувани от няколко страни, особено Унгария, за това, че са контрапродуктивни и неефективни. В момента се подготвя 11-ти кръг от санкции, който се очаква да срещне сериозна съпротива.

Мозъчният тръст предостави няколко причини за тази ситуация, като едно от възможните обяснения е, че публичните купувачи нямат надеждни данни за структурите на собственост на компаниите. "Ние показахме, че в регистъра на чешките бенефициенти само 35 процента от руските/санкционирани собственици са правилно записани", се отбелязва в доклада.

Други обяснения са, че повечето от връзките на собственост, водещи до санкционираните лица, минават през две или повече фирми, което ги прави трудни за проследяване за обикновени стопански субекти. А санкционните списъци на ЕС са значително по-малки от тези на други държави.

Снимка 615520

Източник: Datlab

За по-добро насочване на санкциите, за да се увеличи максимално тяхното въздействие, мозъчният тръст съветва използването на същите аналитични инструменти, използвани в неговото проучване, както и натиск за по-добре функциониращи регистри на собствеността на бенефициентите и разширяване на списъците със санкции на европейско ниво.

ЕС иска да санкционира ядрената енергетика на Русия по нов начин

ЕС иска да санкционира ядрената енергетика на Русия по нов начин

С 2-годишна дерогация за страните членки