Правителството на Великобритания днес ще очертае нов подход, чрез който ще се опита да балансира икономиката си, основаваща се предимно на услугите. 

Страната се подготвя за периода след излизане от Европейския съюз. Великобритания ще се стреми да съживи промишленото производство и да стимулира инвестициите в технологии и научноизследователска дейност, информира БТА. 

При представянето на дългоочакваната "Съвременна промишлена стратегия" министър-председателят Тереза Мей ще настоява за по-тясно сътрудничество в ключовите сектори в замяна на правителствена подкрепа в регулацията, търговията и изследванията, съобщава Reuters. 

Премиерът ще поиска от бизнеса да работят съвместно, за да се справи със специфичните за индустрията предизвикателства, посочвайки примери за успешно сътрудничество, помогнало за привличане на чуждестранни инвестиции от компании като автомобилостроителя Nissan и позволило на авиокосмически фирми като BAE Systems да разработят конкурентно предимство.

В замяна Тереза Мей ще обещае "секторни сделки", решаващи въпроса с регулаторните бариери, както и да проучи как търговските и инвестиционните сделки могат да се използват да повишаване на износа, а също и подкрепа за създаването на нови институции за осигуряване на лидерство, стимулиране на иновациите и на квалифицирания труд.